2024.03.28 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2024. március 28-án (csütörtökön) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Bányász klub (Edelény, Kenderföldi út 12/A)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
31.
2. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi munkájáról
Előterjesztő: polgármester
32.
3. Beszámoló a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2023. évi munkájáról
Előterjesztő: polgármester
33.
4. Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2024. évi munkatervének és a közművelődési szolgáltatási tervnek a jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
34.
5. Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
35.
6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére helyiség biztosításáról
Előterjesztő: polgármester
36.
7. Munkaiskola Alapítvány telekcsere tárgyában érkezett megkereséséről
Előterjesztő: polgármester
37.
8. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról és az adóztatásról
Előterjesztő: jegyző
38.
9. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 11/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
39.
10. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 33/2022.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
40.
11. Az Edelény, Verespart út 9. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előterjesztő: polgármester
41.
12. 2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati kiírásra támogatási kérelem benyújtásáról a partiumi Székelyhíd településsel
Előterjesztő: polgármester
42.
13. „Tisztítsuk meg az Országot II.” hulladékgazdálkodási pályázaton való részvételről
Előterjesztő: polgármester
43.
14. Villamos energia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséhez szükséges döntések meghozataláról
Előterjesztő: polgármester
44.
15. Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
Előterjesztő: polgármester
45.
16. ÉRV ZRt.-vel kötendő használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
46.
17. Edelény belterület 1131 hrsz.-ú ingatlanon lévő, Kővágó út 25/B. szám alatti épületek (volt gátőrház) bontásának elrendeléséről
Előterjesztő: polgármester
47.
18. Közbeszerzési Szabályzat módosításáról
Előterjesztő: polgármester
48.

 

Zárt ülés napirendi pontjai:
19. Ingatlan árverésbe történő bekapcsolódásról
Előterjesztő: polgármester
49.

 

Edelény, 2024. március 22.
Molnár Oszkár
polgármester