2024.04.25 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2024. április 25- én (csütörtökön) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Közösségi Ház {volt Bányász Klub } (3780 Edelény, Kenderföldi út 12/A.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
50.
2. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról
Előterjesztő: polgármester
51.
3. Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának a jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
52.
4. Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői (intézményvezetői) munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
53.
5. Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely átszervezéséről, Alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
54.
6. Energiatakarékossági intézkedésekhez kapcsolódó közvilágítás korszerűsítéséről
Előterjesztő: polgármester
55.
7. Az Edelény, Verespart út 9. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről szóló 31/2024.(III.28.) határozat visszavonásáról
Előterjesztő: polgármester
56.

 

Edelény, 2024. április 19.
Molnár Oszkár
polgármester