2024.05.30 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2024. május 30-án (csütörtökön) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Edelény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
57.
2. A 2023. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
Előterjesztő: polgármester
58.
3. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
59.
4. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelő Bizottság véleményének tudomásul vételéről
Előterjesztő: polgármester
60.
5. Tájékoztató a Vízi-közművek 2023. évi üzemeltetéséről
Előterjesztő: polgármester
61.
6. Edelény város Településrendezési Eszközeinek módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat és értékelés szükségességének eldöntéséről
Előterjesztő: polgármester
62.
7. A Nyitott Ajtó Baptista Központnak az Edelény, Szentpéteri út 35. szám alatti ingatlant érintő megkeresésével kapcsolatos döntések meghozataláról
Előterjesztő: polgármester
63.
8. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről, Alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
64.
9. VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című támogatási kérelem önerő biztosítása 2024. évben
Előterjesztő: polgármester
65.
10. Az Edelény zártkert 4325 hrsz.-ú ingatlanban fennálló, ajándékként felkínált, 18/288 arányú tulajdonrész elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
66.
11. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Előterjesztő: polgármester
67.
12. Onkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről II.
Előterjesztő: polgármester
68.

 

Edelény, 2024. április 19.
Molnár Oszkár
polgármester