2024.07.02 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2024. július 2-án (kedden) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2023. évi beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
69.
2. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének tudomásul vételéről
Előterjesztő: polgármester
70.
3. Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
71.
4. 2024. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
72.
5. Az Edelény belterület 643/A/2 hrsz.-ú, Szentpéteri út 16. szám alatti lakás megvásárlásáról
Előterjesztő: polgármester
73.
6. Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról szóló 85/2022.(VIII.30.) határozat módosításáról
Előterjesztő: polgármester
74.
7. Bérbeszámítási jog érvényesítéséről az Edelény, Hősök tere 1/A. szám alatti (865 hrsz) önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester
75.
8. A 90/2023.(VIII.22.) határozattal elfogadott ingyenes tulajdonba adásról szóló megállapodás módosításáról
Előterjesztő: polgármester
76.
9. Az 52/2024.(V.30.) határozat módosításáról
Előterjesztő: polgármester
77.
10. Az Edelény II. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
Előterjesztő: polgármester
78.
11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáró
Előterjesztő: polgármester
79.
12. Edelény város közigazgatási területén a közterületek neveinek és jellegeinek ingatlan-nyilvántartásban történő rendezéséről
Előterjesztő: polgármester
80.
13. 2024. évi nyári diákmunka programról
Előterjesztő: polgármester
81.
14. Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői (intézményvezetői) munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
82.

 

Edelény, 2024. június 26.
Molnár Oszkár
polgármester