ÉMO 6

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6.

A projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)
A projekt azonosítója: KEHOP-2.2.2-15-2015-00042
Kedvezményezettek: Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Edelény Város Önkormányzata
Becske Község Önkormányzata
Bercel Község Önkormányzata
Bogács Község Önkormányzata
Galgaguta Község Önkormányzata
Legénd Község Önkormányzata
Nógrádkövesd Község Önkormányzata
Nógrádsáp Község Önkormányzata
Prügy Községi Önkormányzata
Szécsénke Község Önkormányzata
Taktakenéz Községi Önkormányzata
A projekt támogatási összege: 4 497 014 742 Ft
A projekt támogatásának intenzitása: 90,931803 %

A projektben érintett települések: Edelény Város Önkormányzata, Becske Község Önkormányzata, Bercel Község Önkormányzata, Bogács Község Önkormányzata, Galgaguta Község Önkormányzata, Legénd Község Önkormányzata, Nógrádkövesd Község Önkormányzata, Nógrádsáp Község Önkormányzata, Prügy Községi Önkormányzata, Szécsénke Község Önkormányzata, Taktakenéz Községi Önkormányzata

A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a települések gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

A projekt bemutatása


BOGÁCS KÖZPONTÚ AGGLOMERÁCIÓ

A beruházás hozzájárul a Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Tard települések infrastruktúrájának továbbfejlesztéséhez. A projekt célja a Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Tard Községekben keletkező szennyvizeket fogadó szennyvíztisztító telep fejlesztése, ezáltal a befogadóra vonatkozóan előírt tisztítási határértékek biztosítása.

A szennyvíztisztító telep általános állapota leromlott, a műtárgyak állékonysága és gépészeti berendezései egyaránt jelentős állagromlást mutatnak. A kilencvenes években épített 2 vonalas műtárgysor gépészete a turisztikai idényben hidraulikai igényeknek nem felel meg, a biológiai térfogatok ugyancsak a kiemelt időszakokban elégtelenek.

A telep gépészeti kiépítettsége azonban csak egy technológiai sorra lett méretezve, tehát a gépészeti fejlesztések megalapozottak. A szénacél anyagú gépészeti egységek, csővezetékek korrodáltak, cserére szorulnak.

EDELÉNY

Edelény városban működő szennyvíztisztító telep 1978 óta üzemel. A város szennyvizét tisztító telep fejlesztésére 2000. évben került sor. A szennyvíztisztító telep fejlesztése után néhány évvel a régi földmedencés műtárgyak felhagyásra kerültek.

A beruházás célja, hogy Edelény településén kiépített szennyvíztisztító telep hosszú távon képes legyen teljesíteni a határértékeket. Illetve a meglévő szennyvízelvezető hálózaton rekonstrukciós munkák elvégzése annak érdekében, hogy megfeleljen a mai kor követelményeinek.

GALGAGUTA KÖZPONTÚ AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA

Galgaguta agglomeráció hét települést foglal magába: Bercel, Nógrádkövesd, Galgaguta, Becske, Szécsénke, Legénd és Nógrádsáp.

Jelenleg a szennyvíztisztító telepre a térségi átemelőkből nyomócsöveken érkezik a tisztítandó nyers szennyvíz, a beérkező szennyvíz mennyiséget indukciós mennyiségmérővel mérik. A telepi tisztítási paraméterei nem teszik lehetővé beszállított szennyvíz fogadását, ezért a szippantott szennyvíz fogadás több éve leállításra került. Mindez veszélyezteti a természeti környezetet, és így az élet minőségét is.

A település infrastruktúrájának továbbfejlesztése, ezáltal a lakosság, az intézmények és a jövőbeni beruházások szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási igényeinek korszerű kielégítése,

PRÜGY ÉS TAKTAKENÉZ

A településeken - a szennyvízcsatorna hálózat kivételével - szinte valamennyi közmű teljes mértékben kiépült.

A közintézmények és lakóházak szennyvizei viszont közműpótló műtárgyakban kerülnek elhelyezésre, melyek jelentős része nem szakszerűen szigetelt, vélhetően szikkasztóként működik.

Prügy:

Szennyvíz gyűjtőhálózat hiányában az egyetlen szennyvízgyűjtési lehetőség a tengelyen történő szállítás. Az ellátni tervezet 832 db ingatlan mindegyike derítővel rendelkezik, jelentős része feltételezhetően nem felel meg a vízzárósági követelményeknek.

Taktakenéz:

A településen 417 db lakás található, illetve 20 db közületi ingatlan. Az ivóvíz ellátottság mértéke 100 % -os. A ivóvíz-hálózatra 371 db lakás és 7 db közület csatlakozik. Rákötés arány az összes ivóvízzel ellátott ingatlanra vetítve 86,5 %-os. Összesen 378 db ingatlan rendelkezik ivóvíz bekötéssel.

Szennyvíz gyűjtőhálózat hiányában az egyetlen szennyvízgyűjtési lehetőség a tengelyen történő szállítás. Az ellátni tervezet 378 db ingatlan mindegyike derítővel rendelkezik, jelentős része feltételezhetően nem felel meg a vízzárósági követelményeknek.

A beruházás célja, hogy Prügy és Taktakenéz településeken a megfelelő kapacitású szennyvíztisztítás és a települések egészére kiterjedő szennyvízelvezető hálózat kiépítése révén csökkenjen a környezeti terhelés és a jobb higiénés helyzet kialakításával javuljon a lakosság életminősége.

Események


Projektnyitó rendezvény

Edelény, Polgármesteri Hivatal, 2019. február 12.

Lakossági fórumok

Bogács, 2019. február 01.

A lakossági fórum meghívója

Prügy, 2019. február 07.

A lakossági fórum meghívója

Taktakenéz, 2019. február 07.

A lakossági fórum meghívója

Galgaguta, 2019. február 08.

A lakossági fórum meghívója

Edelény, 2019. február 12.

A lakossági fórum meghívója

Nógrádkövesd, 2019. március 25.

A lakossági fórum meghívója

Legénd, 2019. március 25.

A lakossági fórum meghívója

Becske, 2019. március 26.

A lakossági fórum meghívója

Nógrádsáp, 2019. március 26.

A lakossági fórum meghívója
×

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetésiés -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)