Álláshirdetés

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

 a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐI TITKÁRSÁG

PÁLYÁZATI REFERENS

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 határozott idejű 2020.12.31. -ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 EDELÉNY, ISTVÁN KIRÁLY ÚTJA 52.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (Ill. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítése,  sikeres pályázatok esetén közreműködik a végrehajtásban a szerződéskötéstől a pénzügyi elszámolásig.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

PÁLYÁZATOK   ÍRÁSÁVAL,    MEGVALÓSÍTÁSÁVAL    KAPCSOLATOS    FELADATOK ELLÁTÁSA

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) 2/2017. Jegyzői Utasítás rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 29/2012.(111. 7.) Korm.rendelet 1. melléklet 32. pontja szerint vagy II. besorolási osztályhoz szükséges iskolai végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • EFOP, TOP, VP – pályázatok ügyintézésében való jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további;információt DR. VÁRTÁS JÓZSEF JEGYZŐ nyújt, a 48/524-100 -os telefonszámon.                                                                ‘

A pályázatok benyújtásának módja:                                                                         ,

 • Postai úton, a pályázatnak a EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL címére történő megküldésével (3780 EDELÉNY, ISTVÁN KIRÁLY ÚTJA 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017, valamint a munkakör megnevezését: PÁLYÁZATI REFERENS.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a jegyző dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a  pályázat  elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  Próbaidő  időtartam  6 hónap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.