Álláspályázat

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐI TITKÁRSÁG

INFORMATIKUS

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 EDELÉNY, ISTVÁN KIRÁLY ÚTJA 52.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 21. Informatikai feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK (MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR, EDELÉNYI MÁTYÁS ÓVODA, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, BORSODI KÖZSZOLG. KFT.) INFORMATIKAI, RENDSZERGAZDAI FELADATAINAK ELLÁTÁSA.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) 2/2017. Jegyzői Utasítás rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés,
 •       29/2012.(III.7.) Korm.rendelet 1. melléklet 21. pontja szerint I. vagy II. besorolási osztályhoz szükséges iskolai végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőfokú képesítés,
 •       közszolgálati informatikai rendszerek ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz
 •       iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 •       adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálsában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt DR. VÁRTÁS JÓZSEF JEGYZŐ nyújt, a 48/524-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL címére történő megküldésével (3780 EDELÉNY, ISTVÁN KIRÁLY ÚTJA 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: INFORMATIKUS.
 •       Elektronikus úton DR. VÁRTÁS JÓZSEF JEGYZŐ részére a jegyzo@edeleny.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a jegyző dönt. A pályázók az eredményről a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Próbaidő időtartama 6 hónap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 2.