Pályázat

AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00040 azonosítójú „Esély otthon fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben” című projekt keretében felújított és berendezett lakás vált üressé kiköltözés és bérleti szerződés megszűnése miatt, azért várjuk 18-35 év közötti fiatalok jelentkezését, akik beköltöznének.

Jelen pályázati felhívás keretében az Edelény, Szentpéteri út 35. fsz 1. szám alatt található, 47,9 m2 alapterületű, 2 szobás, összkomfortos lakás bérleti joga kerül meghirdetésre maximum 24 hónap időtartamra.
A lakás épülettömbben, társasházi környezetben helyezkedik el.

További részletek és jogosultsági feltételek a mellékelt pályázati felhívásban.

Jelentkezési határidő: 2020.szeptember 30.

Dokumentációk:

1. Esély Otthon pályázati felhívás 2

2. Nyilatkozat önkéntes munkáról

3. Nyilatkozat jövedelmi viszonyokról

4. Önéletrajz minta

5. Pályázati adatlap 2

6. Nyilatkozat közeli hozzátartozói viszonyról

7. Kormány rendelet 21.2019.(II.25.)

 

Önkormányzatunk megkezdi a – 65 alattiak részére is – a mosható szájmaszkok kiosztását településrészenként.

Tisztelt Edelényi Lakosok!

 

Önkormányzatunk megkezdi a – 65 alattiak részére is – a mosható szájmaszkok kiosztását településrészenként.
Finke-Borsod-Belváros-Egres sorrendben.

Háztartásonként az állandó lakcímmel rendelkezők legalább fele részére juttatjuk el lezárt borítékban a mosható maszkokat.

Kérem, hogy a kiosztott maszkokat a borítékban lévő tájékoztató szerint használják.

Molnár Oszkár
 polgármester

Volánbusz ZRT. közleménye

Tisztelt Utasok!

Tájékoztatjuk, hogy 2019. október 1-én a Közlekedési Központok – így az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. is – beleolvadtak a VOLÁNBUSZ Zrt.-be.

Társaságunk 2019. december 15-étől az alábbi Önök települését érintő menetrend módosítások bevezetését kezdeményezi a szolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztériumnál.

3775 Miskolc-Sajószentpéter-Edelény-Szalonna autóbuszvonalon

  • A tanítási napokon 5:05 órakor Miskolcról Edelénybe közlekedő járat megszűnik. Az eljutás az 5:05 órakor Miskolcról Edelénybe közlekedő járattal azonos időben továbbra is biztosított.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Üdvözlettel:

VOLÁNBUSZ Zrt.

Alpolgármesteri fogadóórák

Edelény város alpolgármesterei minden hónap második hetének szerdai napján 09:00-12:00 óra között fogadóórát tartanak a Városháza I. emeleti kistárgyalójában.

A soron következő fogadóórák megtartására 2019. december 11-én délelőtt 09:00-12:00 óra között kerül sor.

Tájékoztatás

Tisztelt Pályázók!

 

Edelény Város Önkormányzata által ösztönző támogatás igénybevételére kiírt, EFOP-1.2.11-16-2017-00040 azonosítójú „Esély otthon fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben” című felhívásának vonatkozásában a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a pályázati felhívás 5. pontjában foglaltak alapján önkormányzatunk a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2019. november 26. napján, 24 órától felfüggesztette.

 

Edelény Város Önkormányzata

„Egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatást kapnak a közfoglalkoztatottak

A Magyar Közlöny 2019.08.23-ai számában közzétett 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelete alapján a 2019. augusztus 1-jén közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyt az őt megillető közfoglalkoztatási bérén, garantált közfoglalkoztatási bérén felül egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás illeti meg, amennyiben 2019. január 1. és július 31. napja között

  1. a) legalább 90 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt,
  2. b) nem állt a Kftv. 1. § (4a) bekezdésében meghatározott közfoglalkoztatásból történő kizárás hatálya alatt.

Az egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatás összege bruttó 81 530 Ft.

A foglalkoztatást ösztönző támogatást a közfoglalkoztató közfoglalkoztatási bérként fizeti meg a közfoglalkoztatott részére 2019. szeptember hónapban, legkésőbb szeptember 20-ig.”