Eboltás

A 164/2008 (XII. 20.) FVM rendelet szerinti
ebek kötelező veszettség elleni védőoltására és kötelező féregtelenítésére
az alábbi helyen és időben kerül sor:

  1. július 30. /péntek/ 800 – 1030-ig  Borsod (benzinkúttal szemben)
  1. július 30. /péntek/ 1100 – 1200-ig Finke (Szociális Otthon mellett)
  1. július 30. /péntek/ 1300 – 1400-ig Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. – Borsodi út 26.
  1. július 30. /péntek/ 1430 – 1530-ig Egres (volt iskolával szemben)

  

Oltásra kötelezett minden 3 hónapos életkort betöltött eb és minden 1 évesnél fiatalabb egyszer oltott eb.

 

Mikrochippel nem jelölt eb veszettség elleni oltásban nem részesülhet!

 

Kérjük az ebtartókat, hogy az ebek oltási könyvét hozzák magukkal!

 

Oltási díj + féregtelenítés: 4.500.-Ft/ eb

Az elveszett oltási könyv pótlási díja: 500.- Ft!

Az állat tartási helyén igényelt oltás esetén +1000Ft. kiszállási díj fizetendő.

Időpontegyeztetés:
06-30/476-5952

                                                                                                       Dr. Beresnyák Viktor
állatorvos
06-30/476-5952     

ÉMÁSZ Hálózati Kft. gallyazási munkálatok

Lakossági tájékoztatás

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok/Ingatlanhasználók!

 

Ezúton tájékoztatom Edelény város lakosságát, hogy az ÉMÁSZ Hálózati Kft. az alábbi munkálatot fogja elvégezni a megadott időpontokban:

Munkálat neve és tervezett ideje:

GALLYAZÁS

  • Edelény, Belterület, 27 sz. főút területén (Bódva hídtól a Borsodi út végéig), 2617 sz. út területén (27 sz. főút csomóponttól Finke városrészig) 0,4kV-os villamosenergia hálózat nyomvonalában 2021. június 28- június29,
  • Edelény, Belterület, 27 sz. főút területén (Szentpéteri út végétől a Bódva híd a főút jobb oldalán) 0,4kV-os villamosenergia hálózat nyomvonalában 2021. június 30 – július 2.

 

A villamosenergia hálózat biztonsági övezetében lévő növényzet eltávolítása a balesetveszély és üzemzavar megelőzése céljából szükséges.

A 2/2013. (I.22.) NGM rendelet 10.§ (1) bekezdése szerint a villamosenergia hálózat biztonsági övezetében nem telepíthető fa vagy más növényzet sem közterületen, sem magánterületen, amely a 0,4kV-os villamos légkábelt 1m-nél jobban megközelíti végleges kifejlett állapotában.

Magántulajdonban lévő ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosa köteles ennek a védőtávolságnak a betartásáról gondoskodni a növényzet karbantartása során. A lakóingatlan előtti közterületen álló, ingatlan tulajdonosa által telepített növények esetén az ingatlan tulajdonosa köteles tűrni a szolgáltató által végzett biztonsági övezetet veszélyeztető növényzet gallyazási munkálatait.

Mivel a gallyazási munkálatokat kertészeti képesítéssel nem rendelkező ÉMÁSZ Hálózati Kft. munkatársak végzik, ezért kérem, hogy a gallyazási munkálatokat követő későbbi esetleges elégedetlenségek elkerülése miatt az ingatlanok előtti, jellemzően fás szárú növényeken az ingatlan tulajdonosok a fenti távolságok betartásával szíveskedjenek a karbantartási munkálatokat elvégezni, valamint a saját telepítésű növényzetek levágott darabjait szíveskedjenek a közterületről eltávolítani!

 

Együttműködésüket és megértésüket előre is köszönöm!

 

 

Edelény, 2021. június 25.

      Tisztelettel:

      Molnár Oszkár
       polgármester

Császtai úti temető belső úthálózatának útépítési munkái

 

Lakossági tájékoztatás

 

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatom Edelény város lakosságát, hogy Edelény Város Önkormányzata megbízásából a SWIETELSKY Magyarország Kft. az alábbi kivitelezési munkát kezdi meg:

Munkálatok neve:

Edelény, Császtai úti temető belső úthálózatának útépítési munkái

 

A munkálatok tervezett kivitelezési ideje: 2021. június 28. – 2021. július 31.

 

A kivitelezéssel az Edelény, Császtai úti temető belső úthálózatának – mely jelenleg a Ravatalozó épülete körül aszfalt burkolatú a sírok között földút – felújítása, építése, vagyis szilárd burkolattal (aszfalt) történő ellátása valósul meg zúzalékos padkával és csapadékvíz elvezető folyókákkal.

A kivitelezés időtartama alatt a temető területén a gépjármű forgalom időszakosan akadályoztatva lesz munkaidőben, amiért szíves megértésüket és türelmüket kérjük. A temető területére való bejutás a lakosság részére folyamatosan biztosításra kerül.

A munkavégzéssel érintett területen kérem fokozott óvatossággal közlekedjenek!

Amennyiben munkaidőn kívül a munkaterületen és azok lehatárolásainál rongálást (közlekedési tábla, védőkorlát, védőszalag elmozdulása – elborulása) észlelnek, illetve egyéb bejelentés esetén, kérem szíves tájékoztatásukat az alábbiakban megadott elérhetőségen:

 

Kivitelező cég:

SWIETELSKY Magyarország Kft.
Észak-kelet Magyarországi Főmérnökség
3526 Miskolc, Repülőtéri út 11.

 

Projektirányító:

Vajvoda Barna (Tel:+36-30-677-0145; Email: vajvoda.barna@swietelsky.hu)

 

 

Együttműködésüket és megértésüket előre is köszönöm!

 

Edelény, 2021. június 25.

      Tisztelettel:

      Molnár Oszkár
       polgármester

Pályázat – gyermek háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátására

Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52.) pályázatot ír ki Edelény I. számú gyermek háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátására.

Munkavégzés helye: 3780 Edelény, István király útja 65.

Ellátandó feladat:

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása,
– területi ellátási kötelezettséggel,
– vállalkozási formában,
– önkormányzattal kötött megbízási szerződés szerint.

Pályázati feltételek:

–  a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte,
–  szakmai alkalmassági orvosi vélemény,
–  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
–  képesítést igazoló okiratok másolata,
–  szakmai önéletrajz, motivációs levél,
–  Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
–  MOK-tagság igazolása,
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek,
–  nyilatkozat, arról, hogy a pályázó milyen összegért és milyen óraszámban vállalja a feladat ellátását.

 

A pályázat beadásának határideje: 2021.07.31.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Edelény Város Önkormányzat polgármestere bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül.

A megbízás kezdete: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően legkorábban 2021.09.01. napjától.

A pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Gyermek háziorvosi feladatok ellátása” megjelöléssel, cím: Edelény Város Önkormányzata, Molnár Oszkár polgármester, 3780 Edelény, István király útja 52.

Egyéb információ:

  •  felvilágosítás kérhető Szlifka Béla humán referenstől a (48)524-100-as telefonszámon.
  •  a polgármester fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat további közzétételének helye: Edelény város honlapja.

Molnár Oszkár
polgármester

 

Töretlen az érdeklődés a katonai pálya iránt

Számos lehetőséget kínál a Magyar Honvédség azoknak, akik hosszabb távon vagy akár ideiglenesen keresnek biztos megélhetést és stabil munkahelyet, melynek köszönhetően jelenleg is töretlen az érdeklődés a katonai pálya iránt.

A járványhelyzet hatására egyre több helyen találkozhatunk a Magyar Honvédség katonáival, akik alapfeladataik ellátása mellett a rendvédelmi szervek, illetve az egészségügyi dolgozók munkáját is segítik. Mindez azt is eredményezi, hogy az eddigieknél is több figyelem irányul rájuk, ezáltal magára a katonai pályára. Erről is beszélgettünk Nagy Géza őrnaggyal, a miskolci Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetőjével.

– Menyire érzékelhető a megnövekedett figyelem a toborzóiroda ügyfélforgalmán?

– Az iroda ügyfélforgalma évek óta magas, a régióból szolgálatot vállalók száma országosan is kiemelkedő, így inkább azt mondanám, hogy továbbra is töretlen a jelentkezési kedv a megyében. Többen úgy jönnek be hozzánk, hogy találkoztak kollégáinkkal a közterületen vagy egy egészségügyi intézményben, és megtetszett az a fegyelmezettség és elhivatottság, amellyel a munkájukat végzik.

– Mit tudnak számukra kínálni?

– A Magyar Honvédség sokrétű feladatkört lát el, így szinte bármilyen végzettséggel rendelkező és bármilyen élethelyzetben lévő embernek tud megoldást kínálni. A fiatalok továbbtanulhatnak nálunk, legyen szó akár az egyetemi szintű tisztképzésről, akár a tanfolyamrendszerű altisztképzésünkről. Akik azonnali munkalehetőséget keresnek, szerződéses szolgálatra jelentkezhetnek. Ilyenkor megvizsgáljuk a pályázó iskolai végzettségét, a kompetenciáit, felmérjük, hogy milyen szakterületen szeretne dolgozni, majd ezt összevetjük a honvédség alakulatainak igényeivel. Igyekszünk mindenki számára megtalálni a végzettségének, szaktudásának megfelelő munkakört.

– Kiket várnak elsősorban szerződéses szolgálatra?

– Szükségünk van az általános katonai feladatokat ellátó lövész, illetve felderítő katonákra, de keresünk „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőket, autószerelőket, műszaki szakembereket, szakácsokat, informatikusokat, jogászokat, és még hosszan lehetne sorolni a betölthető munkaköröket. Úgy szoktunk fogalmazni, ha valaki szeretne katona lenni, de nem tudja, hogy pontosan mi érdekli, jöjjön be hozzánk és biztosan tudunk számára megfelelő lehetőséget ajánlani.

– A járványhelyzetben többen a meglévő munkájuk vagy tanulmányaik mellett szeretnének segíteni, erre van lehetőségük?

– Igen, hiszen a 2012-ben megújított, és azóta folyamatos fejlesztés alatt álló tartalékos szolgálatnak pontosan ez az egyik célja. A tartalékos katonák időszakosan részt tudnak venni például határvédelmi vagy missziós feladatokban is, de sokan közülük jelenleg a kórházakban látnak el szolgálatot, illetve az aktív állomány munkáját segítik a laktanyákban. A tartalékos szolgálat speciális ága az állásukat ideiglenesen elvesztett embereknek kínál hat hónapos szolgálati lehetőséget, amelyből bármikor kiléphetnek, amennyiben rendeződik a helyzetük. Arra is szép számmal akad példa, hogy a tartalékos katonák karrierlehetőséget találnak nálunk és átjelentkeznek szerződéses szolgálatra.

– Ha valaki szeretne jelentkezni, vagy csak több információt szerezni, hogyan teheti ezt meg?

– Sok hasznos és érdekes információ található a www.iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.hu oldalakon, valamint az az Irány a Sereg! Facebook oldalán. Személyes tájékoztatást Miskolc, Hatvanötösök útja 2 szám alatt, az idén 20 éve átadott toborzóirodában kaphatnak az érdeklődők, akik az 46/327-245-ös telefonszámon vagy a borsod.toborzo@mil.hu e-mail címen is kapcsolatba léphetnek velünk.

 

Földi szúnyoggyérítés

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja:

2021 június 24. napján, napnyugta utáni órákban.

Rossz idő esetén a védekezés:

2021. június 25-26. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

 

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

 

Edelény, 2021. 06. 17.

 

P.H.

Molnár Oszkár
Polgármester

 

Felhívás versenytárgyalásra – Ford Transit

Felhívás versenytárgyalásra

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező alábbi gépjárművet: 

Típus:   Ford Transit
Évjárat:   2000
Km. óra állása:   467.704
Műszaki érvényesség:   lejárt (2020. 12. 07.)
Üzemanyag:   dízel
Motor:   2.5 D, 55 kW, 75 LE
Üzemképes állapotba hozható
Kikiáltási ár:   50.000,-Ft (Ötvenezer forint)

A tárgyaláson bárki részt vehet, aki Edelény Város Önkormányzata Takarékbank Zrt.-nél vezetett, 54300053-10056693 számú költségvetési számlájára legkésőbb 2021. június 22-én 9:00 óráig letétbe helyezi a kikiáltási ár 10%-át mint licitálási biztosítékot, amely a nyertes pályázónál a vételárba beleszámít. A gépjármű tulajdonjogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egyösszegű megfizetését.

Licitlépcső: 5.000,-Ft (azaz Ötezer forint)

A gépjármű megtekinthető a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Edelény, Borsodi út 26. szám alatti telephelyén 2021. június 08. – 2021. június 22. napjain hétköznapokon.

Versenytárgyalás időpontja: 2021. június 22. (kedd) 9:00 óra

Helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme (Edelény, István király útja 52.)

A versenytárgyalást a jegyző vezeti.

A gépjármű értékesítésével, megtekintésével kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Fazekas Gábor (Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal) Cím: 3780 Edelény, István király útja 52.,
telefon: 48/524-100, mobiltelefon: 30/205-3774.

Nyári diákmunka

2021 évben is lehetőséget biztosít Önkormányzatunk a nyári diákmunka program keretében
diákok (16-25 év között) foglalkoztatására, 2 turnusban (július és augusztus) turnusonként kb.
2 hétre, napi 6 órában. 2021.06.15. napjától a diákoknak lehetőségük nyílik, hogy
regisztráltassák magukat az Edelényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, mely a
foglalkoztatás feltétele. A programra jelentkezni 2021.06.20.napjáig lehet elektronikusan, az
Önkormányzat honlapján közzétett jelentkezési lap visszaküldésével a
darmos.nagy.judit@edeleny.hu e-mail címre, valamint Edelény Város Önkormányzatánál
(3780 Edelény, István király útja 52.) a portán található jelentkezési lap kitöltésével és
leadásával. Az önkormányzat intézményei és a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kisebb
létszámmal saját programot indítanak, melyre az intézményeknél jelentkezzenek.

Várjuk a jelentkezőket!
Edelény Város Önkormányzata

Jelentkezési lap nyári diákmunkára