Eb-összeírás

Tisztelt Eb-tartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 2016 ÉVBEN AZ EB-ÖSSZEIRÁST ELRENDELTE!

 január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket magán állatorvosnál megjelöltetni.

Az „Eb-összeíró Adatlap” – ot  a háztartások 2016. Julius 12 napjától folyamatosan megkapják de letölthető az Edelény Közös Önkormányzati Hivatal honlapján az alábbi linken:

http://edeleny.hu/e-onkormanyzat/e-ugyintezes/

 Több eb esetén ebenként külön – külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni. 

Kérem, hogy az „Ebösszeíró Adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és azt visszajuttatni, legkésőbb: 2016. július 30. – ig.

– személyesen az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatára (3780 Edelény, István király útja 52. ), vagy- postai úton ajánlott küldeményként a 3780 Edelény, István király útja 52. címre.

Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az eb összeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívom az eb tulajdonosok, eb tartók figyelmét, hogy az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000,- forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az eb tulajdonosok, eb tartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, elhullott, más eb tartartóhoz került) bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan beszerezhető lesz az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (3780 Edelény, István király útja 52.), valamint a fent említett linken letölthet