EFOP-1.2.11-16-2017-00040 azonosítójú, „Esély Otthon fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben” 4.kör

Maradj nálunk”

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00040 azonosítójú, „Esély Otthon fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben” című projekt keretében ismét lehetőség van lakáspályázat benyújtásra.

Benyújtási határidő: 2021.október 29. 10:00

Pályázati felhívás 4.kör

Pályázati Adatlap Esély-otthon egyedi lakáspályázatra

Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat

Önéletrajz minta

Nyilatkozat közeli hozzátartozói viszonyról

Nyilatkozat önkéntes munkáról

Értékelőlap 4. kör