ÉMÁSZ Hálózati Kft. gallyazási munkálatok

Lakossági tájékoztatás

 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok/Ingatlanhasználók!

 

Ezúton tájékoztatom Edelény város lakosságát, hogy az ÉMÁSZ Hálózati Kft. az alábbi munkálatot fogja elvégezni a megadott időpontokban:

Munkálat neve és tervezett ideje:

GALLYAZÁS

  • Edelény, Belterület, 27 sz. főút területén (Bódva hídtól a Borsodi út végéig), 2617 sz. út területén (27 sz. főút csomóponttól Finke városrészig) 0,4kV-os villamosenergia hálózat nyomvonalában 2021. június 28- június29,
  • Edelény, Belterület, 27 sz. főút területén (Szentpéteri út végétől a Bódva híd a főút jobb oldalán) 0,4kV-os villamosenergia hálózat nyomvonalában 2021. június 30 – július 2.

 

A villamosenergia hálózat biztonsági övezetében lévő növényzet eltávolítása a balesetveszély és üzemzavar megelőzése céljából szükséges.

A 2/2013. (I.22.) NGM rendelet 10.§ (1) bekezdése szerint a villamosenergia hálózat biztonsági övezetében nem telepíthető fa vagy más növényzet sem közterületen, sem magánterületen, amely a 0,4kV-os villamos légkábelt 1m-nél jobban megközelíti végleges kifejlett állapotában.

Magántulajdonban lévő ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosa köteles ennek a védőtávolságnak a betartásáról gondoskodni a növényzet karbantartása során. A lakóingatlan előtti közterületen álló, ingatlan tulajdonosa által telepített növények esetén az ingatlan tulajdonosa köteles tűrni a szolgáltató által végzett biztonsági övezetet veszélyeztető növényzet gallyazási munkálatait.

Mivel a gallyazási munkálatokat kertészeti képesítéssel nem rendelkező ÉMÁSZ Hálózati Kft. munkatársak végzik, ezért kérem, hogy a gallyazási munkálatokat követő későbbi esetleges elégedetlenségek elkerülése miatt az ingatlanok előtti, jellemzően fás szárú növényeken az ingatlan tulajdonosok a fenti távolságok betartásával szíveskedjenek a karbantartási munkálatokat elvégezni, valamint a saját telepítésű növényzetek levágott darabjait szíveskedjenek a közterületről eltávolítani!

 

Együttműködésüket és megértésüket előre is köszönöm!

 

 

Edelény, 2021. június 25.

      Tisztelettel:

      Molnár Oszkár
       polgármester