Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00040 ösztönző támogatás igénybevételére 5. szakasz

„ESÉLY OTTHON”

Edelény Város Önkormányzatának 

FELHÍVÁSA (4.kör)

az EFOP-1.2.11-16-2017-00040 azonosító számú

 „fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben”című projekt keretében

 ösztönző támogatás igénybevételére

  1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
  2. HELYI RENDELET
  3. NYILATKOZAT ÖNKÉNTES MUNKÁRÓL
  4. NYILATKOZAT JÖVEDELMI VISZONYOKRÓL
  5. ÖNÉLETRAJZ MINTA
  6. PÁLYÁZATI ADATLAP
  7. NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL
  8. 21/2019. (II.25.) KORMÁNYRENDELET a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2019/2020. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről