Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00040 foglalkoztatási támogatás Sporttelep-gondnoki munkakör betöltésére

Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00040 foglalkoztatási támogatás Sporttelep-gondnoki munkakör betöltésére

A foglalkoztatási támogatásra azon 18 és 35 év közötti személy nyújthat be pályázatot, akik a pályázat benyújtásakor már Edelényben lakik, vagy vállalja, hogy legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig Edelény városába költözik (állandó lakóhelyet létesít és életvitelszerűen Edelényben él), és a támogatás időszaka alatt Edelény Város Önkormányzatánál vállal munkát a következő munkakörben heti 40 órában: Sporttelep-gondnok.

A beérkező kérelmek bírálata folyamatos a munkakör betöltéséig, de legkésőbb 2020.július 31-ig.