Földbérbeadás
Nyomtatás

Eljáró adóhatóság: a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság

Termőföld haszonbérbeadása: a termőföld magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, bérleti díj ellenében mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő földterület bérbeadás

Az adó alapja: A magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének (ide értve a földjáradékot is) egésze.

Az adó mértéke: az éves bevétel 16 %-a

Adózás típusa: önadózás, jövedelme adóját, a magánszemély állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Ha a bevétel kifizetőtől származik, akkor az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. Ha a kifizető elmulasztotta az adó levonását, vagy a bérleti díjat természetben fizette ki,  az adókötelezettséget a magánszemélynek kell teljesíteni

Mentesség: Mentes az adó alól a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri.

Bevallás határideje:

            Magánszemély esetében: a jövedelem megszerzését követő év március 20-ig

            Kifizető esetében: a levonás évét követő év február 25-ig

Befizetés határideje:

            Magánszemély esetében: a jövedelem megszerzésének  negyedévét követő hó 12-ig

            Kifizető esetében: A kifizetést követő hónap 12. napjáig

Befizetés módja: csekken vagy átutalással a

                                12037805-00113009- 01000003 számlaszámra

Az eljárás jogi alapjai:

  • A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. tv. 8. §.
  • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 176. §

Nyomtatványok: