Talajterhelési díj
Nyomtatás

A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Ilyen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázis-védelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező-források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

Minden olyan szennyvízkibocsátó (háztartás) aki az ingatlana előtt műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá köteles talajterhelési díjat fizetni. Az közcsatorna üzembe helyezésétől számított 90. napig nem kell talajterhelési díjat fizetni.

A talajterhelési díj mértékét a díj alapja,  az egység díj, valamint a területérzékenységi szorzó határozza meg.

A talaj terhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

Szennyvíztárolóból elszállított, számlakkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A számított talajterhelési díj összegét csökkenti az önkormányzat rendeletével biztosított mentesség és kedvezmény összege.

A talajterhelési díj egység díjának mértéke fokozatos bevezetéssel 3600 Ft/m³.

A területérzékenységi szorzó Edelény város Önkormányzatának illetékességi területén: 3 .

A kibocsátónak, díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig, a szennyvízhálózatra évközben történő rácsatlakozás esetén, a rácsatlakozás napját követő 30 napon belül bevallást kell tennie, melyben az önadózás szabályai szerint megállapítja a fizetendő talajterhelési díj összegét. A bevallás benyújtásával egy-időben a kiszámított talajterhelési díjat be is kell fizetni.

A bevallási nyomtatványt az adócsoport minden év március 15-ig megküldi az adózónak. Ezen a nyomtatványon kell levezetni a talajterhelési díj számítását.

2005-ben   a tényleges talajterhelési díj   20 %-át (  72 Ft/m3),

2006-ban                                                          50 %-át (180 Ft/m3),

2007-ben                                                          75 %-át (270 Ft/m3)

2008-ban                                                          90 %-át (324 Ft/m3)

2009-ben                                                        100 %-át (360 Ft/m3)

2010-ben                                                        360 Ft/m3

2011-ben                                                        360 Ft/m3

2012.01.01- 2012.02.16.                                360 Ft/m3

2012.02.17- 2012.12.31.                                3600 Ft/m3

2013-ban                                                        3600 Ft/m3

2014-ben                                                        3600 Ft/m3

2015-ben                                                        3600 Ft/m3 kell megfizetni.

Az eljárás jogi alapjai:

  • 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
  • 21/1993.(XI.19.) KT. számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Nyomtatványok: