Felhívás versenytárgyalásra

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező, Edelény belterület 1174/12/A/19 hrsz-ú,  természetben Borsodi út 4. szám alatt található, 277 m2 alapterületű irodahelyiséget.

A tárgyaláson bárki részt vehet, aki Edelény Város Önkormányzata letéti számlájára (12037805-00113009-01100000) legkésőbb 2017. augusztus 08-án 11:00 óráig letétbe helyez 5.000.000,-Ft (azaz ötmillió forint) licitálási biztosítékot, amely a nyertes pályázónál a vételárba beleszámít. Az ingatlan tulajdonjogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egyösszegű megfizetését.

Kikiáltási ár: 50.000.000,-Ft (azaz ötvenmillió forint)

Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz Harmincezer forint)

Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja: 2017.július 24–2017. augusztus 07. napjain hétköznapokon.

Licittárgyalás időpontja: 2017. augusztus 08. (kedd) 11:00 óra.

Helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme (Edelény, István király útja 52.)

A versenytárgyalást a jegyző vezeti.

Az ingatlan 63,5 m2 területű részére vonatkozóan határozatlan időre megkötött bérleti szerződés van érvényben, amely az 1993. évi LXXVIII. törvény 43.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján csak egy év felmondási idő biztosításával mondható fel.

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző, Tel: 48/524-100/123 mellék (Edelényi Közös Önkormányzati hivatal, Pénzügyi Osztály, 3780 Edelény, István király útja 52.)