Felhívás versenytárgyalásra

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező, Edelény belterület 1169/A/34 hrsz-ú,  természetben Borsodi út 2. szám alatt található, 84 m2 alapterületű üzlethelyiséget.A tárgyaláson bárki részt vehet, aki Edelény Város Önkormányzata letéti számlájára (12037805-00113009-01100000) legkésőbb 2017. október 10-én 09:00 óráig letétbe helyez 1.190.000,-Ft (azaz egymillió-százkilencvenezer forint) licitálási biztosítékot, amely a nyertes pályázónál a vételárba beleszámít. Az ingatlan tulajdonjogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egyösszegű megfizetését.

Kikiáltási ár: 11.900.000,-Ft (azaz Tizenegymillió-kilencszázezer forint)

Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz Harmincezer forint)

Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja:

2017.szeptember 22–2017. október 09. napjain hétköznapokon.

 Licittárgyalás időpontja: 2017. október 10. (kedd) 09:00 óra.

 Helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme (Edelény, István király útja 52.)

A versenytárgyalást a jegyző vezeti.

Az ingatlan 32 m2 területű részére vonatkozóan határozatlan időre megkötött bérleti szerződés van érvényben, amely az 1993. évi LXXVIII. törvény 43.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján csak egy év felmondási idővel mondható fel.

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző, Tel: 48/524-100/123 mellék (Edelényi Közös Önkormányzati hivatal, Pénzügyi Osztály, 3780 Edelény, István király útja 52.)