Felhívás versenytárgyalásra

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező, Edelény belterület 1174/12/A/7 hrsz-ú, Borsodi út 4. 2/2. szám alatt található, 67 m2 területű, kettő és fél szobás, felújításra szoruló lakást.

A pályázaton bárki részt vehet, aki az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában legkésőbb 2016. október 25-én 9.00 óráig letétbe helyez 620.000,-Ft (azaz: Hatszázhúszezer forint) licitálási biztosítékot, amely a nyertes pályázónál a vételárba beszámít. Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egy összegben történő megfizetését.

Kikiáltási ár: 6.200.000,-Ft (azaz: Hatmillió-kettőszázezerforint)

Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint)

Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja: 2016.október 13 – 24. napjain, hétköznapokon.

Licittárgyalás időpontja: 2016. október 25-én 9.00 óra.

Helye:       Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme (Edelény, István király u. 52.)

A versenytárgyalást a jegyző vezeti.

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző (tel: 48/524-100/123 mellék, Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Osztály, 3780 Edelény, István király útja 52.)