Felhívás versenytárgyalásra

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson 2023. december 31-ig tartó, határozott időtartamra bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező, Edelény belterület 9/18 hrsz-ú, 2.575 m2 területű építési telket.

A tárgyaláson bárki részt vehet, aki az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal letéti számlájára (12037805-00113009-01100000) legkésőbb 2016. június 20-án 9:00 óráig letétbe helyez 3.403.600,-Ft (azaz Hárommillió-négyszázháromezer-hatszáz forint) licitálási biztosítékot, amely a nyertes pályázónál a bérleti díjba beleszámít. Az ingatlan bérleti jogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb bérleti díj megfizetését.

Kikiáltási ár: a bérleti szerződés teljes időtartamára szóló, összesen 34.036.000,-Ft (azaz Harmincnégymillió-harminchatezer forint) összegű bérleti díj

Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz Harmincezer forint)

Licittárgyalás időpontja: 2016. június 20-án (hétfőn) 9:00 óra. 

Helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme (3780 Edelény, István király útja 52.)

A versenytárgyalást a jegyző vezeti.

Az ingatlan bérbeadásával kapcsolatban további felvilágosítást ad: Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző, Tel: 48/524-100/123 mellék (Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Osztály, 3780 Edelény, István király útja 52.)