Határozatok

Edelény Város Önkormányzata képviselő-testületének határozatai.

 

2024
39/2024.(III.28.) Ingatlanvásárláshoz szükséges döntések meghozataláról
38/2024.(III.28.) Közbeszerzési szabályzat módosításáról
37/2024.(III.28.) Edelény belterület 1131 hrsz.-ú ingatlanon lévő, Kővágó út 25/B. szám alatti épületek (volt gátőrház) bontásának elrendeléséről
36/2024.(III.28.) ÉRV ZRt.-vel kötendő 2024. évi használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
35/2024.(III.28.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
34/2024.(III.28.) Energiabeszerzésekhez kapcsolódó döntések meghozataláról
33/2024.(III.28.) Tisztítsuk meg az Országot II.” hulladékgazdálkodási pályázaton való részvételről
32/2024.(III.28.) 2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati kiírásra támogatási kérelem benyújtásáról a partiumi Székelyhíd településsel
31/2024.(III.28.) Az Edelény, Verespart út 9. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
30/2024.(III.28.) Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról és az adóztatásról
29/2024.(III.28.) Munkaiskola Alapítvány telekcsere tárgyában érkezett megkereséséről
28/2024.(III.28.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére helyiség biztosításáról
27/2024.(III.28.) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító okiratának módosításáról
26/2024.(III.28.) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2024. évi munkatervének és a közművelődési szolgáltatási tervnek a jóváhagyásáról
25/2024.(III.28.) Beszámoló a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2023. évi munkájáról
24/2024.(III.28.) Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi munkájáról
23/2024.(III.28.) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról
22/2024.(II.22.) Bérleti jogviszonyból eredő bérleti díj visszatérítése iránti perről
21/2024.(II.22.) Tájékoztatás jogvita rendezés állásáról II.
20/2024.(II.22.) Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
19/2024.(II.22.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
18/2024.(II.22.) A Rudabánya belterület 287 hrsz.-ú, Vájár út 7. szám alatti ingatlan értékesítéséről
17/2024.(II.22.) Az Edelény belterület 261 hrsz.-ú, Szent Erzsébet út 7. szám alatti építési telek értékesítéséről
16/2024.(II.22.) Edelény, Borsodi út 150. szám alatti ingatlan vagyonkezelésével, üzemeltetésével kapcsolatos szerződések módosításáról
15/2024.(II.22.) Az óvodai beiratkozás időpontjának a meghatározásáról
14/2024.(II.22.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Továbbképzési Programjának a felülvizsgálatáról
13/2024.(II.22.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartásáról
12/2024.(II.22.) Egyedi támogatási kérelem benyújtásáról és beruházás megvalósításához fedezet biztosításáról
11/2024.(II.22.) Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
10/2024.(II.22.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
9/2024.(II.22.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2023. évi bizottsági és polgármesteri döntésekről
8/2024.(II.22.) Edelényi Szociális Szolgáltató Központnál 2024. március 1. napjától alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról
7/2024.(II.22.) Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
6/2024.(II.22.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
5/2024.(I.22.) A 015/100 hrsz-ú ingatlan egy részéről letermelt humuszos termőföld értékesítési árának megállapításáról
4/2024.(I.22.) Edelény Város Önkormányzata 2024. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
3/2024.(I.22.) A 136/2023.(XII.14.) határozat módosításáról
2/2024.(I.22.) Vis maior támogatás igényléséről
1/2024.(I.22.) „Az okos hulladékszelektálásért és az illegális szemétlerakás elleni küzdelemért” című kampányban való részvételről

 

2023
138/2023.(XII.14.) Tájékoztatás jogvita rendezés állásáról
137/2023.(XII.14.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról
136/2023.(XII.14.) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
135/2023.(XII.14.) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi Járási Start Munkaprogramjának támogatásáról
134/2023.(XII.14.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
133/2023.(XII.14.) Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének jóváhagyásáról
132/2023.(XII.14.) Az Edelény belterület 75 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
131/2023.(XII.14.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Borsodvíz Zrt. részvénycsomag Magyar Állam részére történő értékesítéséről szóló, MNV Zrt. által módosított szerződéstervezet elfogadásáról
130/2023.(XII.14.) Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának véleményezéséről
129/2023.(XII.14.) Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői (intézményvezetői) munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
128/2023.(XII.14.) Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
127/2023.(XII.14.) Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról
126/2023.(XII.14.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
125/2023.(XII.14.) Beszámoló a települési szilárd hulladék gazdálkodással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a társulás működéséről
124/2023.(XII.14.) Víziközmű-rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének módosításáról
123/2023.(XII.14.) Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról
122/2023.(XI.16.) Bódvamenti Romajó Egyesület támogatási kérelmének az elbírálásáról
121/2023.(XI.16.) Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Vajda A Jövőért Egyesület részére
120/2023.(XI.16.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
119/2023.(XI.16.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Borsodvíz Zrt. részvénycsomag Magyar Állam részére történő értékesítéséről
118/2023.(XI.16.) Az Edelény belterület 678/25/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
117/2023.(XI.16.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi Belső Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról
116/2023.(XI.16.) Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, valamint tájékoztató a környezeti állapot felmérésről
115/2023.(XI.16.) Beszámoló az Edelényi Települési Értéktár Bizottság munkájáról
114/2023.(X.30.) Energiatakarékossági intézkedések meghozataláról, valamint közvilágítás korszerűsítéséről
113/2023.(X.30.) Igazgatási szünet elrendeléséről az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban
112/2023.(X.30.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde munkatervének jóváhagyásáról
111/2023.(X.30.) Az edelényi 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
110/2023.(X.30.) Az Edelény belterület 678/7/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
109/2023.(IX.28.) Fellebbezés elbírálásáról
108/2023.(IX.28.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
107/2023.(IX.28.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről III.
106/2023.(IX.28.) Edelény-Borsodi Református Egyházközség által végzendő orgona javítás támogatásáról
105/2023.(IX.28.) Az edelényi I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról
104/2023.(IX.28.) Edelény város Településrendezési Eszközeinek módosításáról
103/2023.(IX.28.) Tájékoztató az Önkormányzat 2023. I. féléves gazdálkodásáról
102/2023.(IX.28.) Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ tulajdonát képező Opel Vivaro értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről
101/2023.(IX.28.) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról
100/2023.(IX.28.) Intézményvezetői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
99/2023.(IX.28.) Maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről
98/2023.(IX.28.) Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési év munkájáról
97/2023.(IX.28.) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról, Felügyelő Bizottság tagjai és a könyvvizsgáló megválasztásáról
96/2023.(IX.13.) Interreg HUSK-2302 című felhívásra „A helyi örökség megőrzése a Borsodi Tájházban” támogatási kérelem benyújtásáról
95/2023.(VIII.22.) Tájékoztatás jogvitáról, valamint az ehhez kapcsolódó jogi képviselet igénybevételéről
94/2023.(VIII.22.) Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
93/2023.(VIII.22.) Országos Bringapark Program keretében pumpapálya építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 23/2023.(II.23.) határozat módosításáról
92/2023.(VIII.22.) XVII. Császtai búcsú megrendezéséről és az Edelényi Hegyek Közösségével kötendő Támogatási Megállapodásról
91/2023.(VIII.22.) Edelény, Borsodi út 26. szám alatti ÉRV Zrt. által használt ingatlan bérbeszámítással történő felújításáról
90/2023.(VIII.22.) Önkormányzati tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyon tulajdonjogának a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményi Fenntartója, mint intézményfenntartó részére történő ingyenes átadásáról
89/2023.(VII.20.) Borsod-Torna-Gömör Kincsei Egyesület részére biztosított helyiségek használatáról
88/2023.(VII.20.) 1. számú gyermek háziorvosi praxis betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról
87/2023.(VII.20.) „Az Edelény belterület 897 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről”
86/2023.(VII.20.) Az Edelény belterület 678/24/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
85/2023.(VII.20.) Köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról, és kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
84/2023.(VI.22.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról
83/2023.(VI.22.) A TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 – Iparterület kialakítása Edelényben projekt megvalósításához önerő biztosításáról
82/2023.(VI.22.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
81/2023.(VI.22.) Civil szervezetek támogatásáról
80/2023.(VI.22.) 2023. évi nyári diákmunka program megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról
79/2023.(VI.22.) Az Edelény zártkert 5541 hrsz.-ú közterület átminősítéséről és másik ingatlanra történő cseréjéről
78/2023.(VI.22.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről II.
77/2023.(VI.22.) 57/2023.(V.31.) határozat visszavonásáról
76/2023.(VI.22.) 51/2023.(V.31.) határozat módosításáról
75/2023.(VI.22.) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról
74/2023.(VI.22.) Védőnői feladatok átadásához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról
73/2023.(VI.22.) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője megválasztásáról
72/2023.(VI.22.) Nyomott szennyvíz gyűjtővezeték kiváltásához szükséges döntések meghozataláról
71/2023.(VI.22.) ÉRV ZRt.-vel kötendő használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
70/2023.(VI.22.) Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2022. évi beszámoló elfogadásáról
69/2023.(V.31.) Bérleti jogviszonyból eredő bérleti díj visszatérítése iránti igényre vonatkozó fizetési felszólításról
68/2023.(V.31.) Ingatlanvásárláshoz szükséges döntések meghozataláról
67/2023.(V.31.) Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ tulajdonát képező Opel Vivaro értékesítésre történő meghirdetéséről
66/2023.(V.31.) Edelény Város Önkormányzata 2023. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
65/2023.(V.31.) A 20/2023.(II.23.) határozat visszavonásáról
64/2023.(V.31.) Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet részére történő bérleti díj fizetéséhez fedezet biztosításáról
63/2023.(V.31.) Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz való csatlakozásról
62/2023.(V.31.) A Rudabánya belterület 287 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
61/2023.(V.31.) Edelényi Görögkatolikus Parókia részére tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról
60/2023.(V.31.) Magyar Állam tulajdonában álló, Edelény belterület 2098 és 2099 hrsz.-ú ingatlanhányadok tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről
59/2023.(V.31.) Edelény Város Önkormányzat tulajdonát képező köztemetők üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírásáról
58/2023.(V.31.) Energiabeszerzésekhez kapcsolódó döntések meghozataláról
57/2023.(V.31.) Az edelényi 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
56/2023.(V.31.) Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője jogviszonyának megszüntetéséről, magasabb vezetői (intézményvezetői) munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
55/2023.(V.31.) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító okiratának módosításáról
54/2023.(V.31.) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról
53/2023.(V.31.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról
52/2023.(V.31.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról
51/2023.(V.31.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői munkakör (magasabb vezető) betöltéséről
50/2023.(V.31.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
49/2023.(V.31.) A 2022. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
48/2023.(V.31.) A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelő Bizottság véleményének tudomásul vételéről
47/2023.(V.31.) Tájékoztató a Vízi-közművek 2022. évi üzemeltetéséről
46/2023.(IV.20.) A Rudabánya belterület 411 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
45/2023.(IV.20.) Az Edelény zártkert 5721 hrsz.-ú ingatlan 4/8 tulajdoni hányadának értékesítéséről
44/2023.(IV.20.) Edelény Város 2023-2029. évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programjának elfogadásáról
43/2023.(IV.20.) Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról
42/2023.(IV.20.) Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
41/2023.(III.16.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
40/2023.(III.16.) A VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról szóló 50/2022.(IV.12.) határozat módosításáról
39/2023.(III.16.) A központi orvosi ügyeleti ellátás 2023. évi átszervezéséről
38/2023.(III.16.) Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
37/2023.(III.16.) Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről és az adóztatásról
36/2023.(III.16.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Továbbképzési Programjának a jóváhagyásáról
35/2023.(III.16.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartásáról
34/2023.(III.16.) 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról
33/2023.(III.16.) Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartójának igénybejelentéséről
32/2023.(III.16.) Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi munkájáról
31/2023.(III.16.) Beszámoló a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2022. évi munkájáról
30/2023.(III.16.) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról
29/2023.(III.16.) Új városi sport- és kulturális központ kormányzati támogatással történő megvalósításáról V. – vázlatterv elfogadásáról
28/2023.(II.23.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartásáról
27/2023.(II.23.) Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
26/2023.(II.23.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
25/2023.(II.23.) A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2023-2027-es időszakban a LEADER tervezési területhez kapcsolódó csatlakozásról
24/2023.(II.23.) AZ Edelényi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
23/2023.(II.23.) Országos Bringapark Program keretében pumpapálya építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
22/2023.(II.23.) Vis maior támogatás igénylés benyújtásáról
21/2023.(II.23.) 1. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződés megszűnéséről
20/2023.(II.23.) A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszűnéséről
19/2023.(II.23.) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői (óvodavezetői) munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
18/2023.(II.23.) Az óvodai beiratkozás időpontjának a meghatározásáról
17/2023.(II.23.) Óvodai feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződések jóváhagyásáról
16/2023.(II.23.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jövőbeni működtetéséről és a gondosóra programról
15/2023.(II.23.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
14/2023.(II.23.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2022. évi bizottsági és polgármesteri döntésekről
13/2023.(II.23.) Edelény Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
12/2023.(II.23.) Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
11/2023.(II.23.) A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének havi személyi béréről
10/2023.(II.23.) Vissza nem térítendő működési támogatás nyújtásáról a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére
9/2023.(II.23.) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
8/2023.(I.31.) 1. számú gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról, fedezet biztosításáról
7/2023.(I.31.) A központi orvosi ügyeleti ellátásról
6/2023.(I.31.) A Rudabánya belterület 287 hrsz.-ú (Vájár út 7.) és 411 hrsz.-ú (Vájár út 8.) ingatlanok értékesítésre történő meghirdetéséről
5/2023.(I.31.) Az Edelény külterület 0360/24 hrsz.-ú anyagbánya értékesítésre történő meghirdetéséről
4/2023.(I.31.) Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal belső tagozódásának, létszámának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról szóló 117/2022.(XI.17.) határozat módosításáról
3/2023.(I.31.) Az Edelény belterület 730 hrsz.-ú ingatlan 1005/240.000 arányú hányadát érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
2/2023.(I.31.) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról
1/2023.(I.31.) A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról

 

2022
144/2022.(XII.14.) Kazincbarcikai Tankerületi Központ részére tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról
143/2022.(XII.14.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
142/2022.(XII.14.) „Az Edelény zártkert 4365/1/L hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről”
141/2022.(XII.14.) A térítésmentesen felajánlott Edelény külterület 0330/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdonba vételéről
140/2022.(XII.14.) Edelény zártkert 5673 és 5571 hrsz-ú földrészleteket érintő telekalakításról
139/2022.(XII.14.) Új városi sport- és kulturális központ kormányzati támogatással történő megvalósításáról IV.
138/2022.(XII.14.) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi Járási Start Munkaprogramjának támogatásáról
137/2022.(XII.14.) Vissza nem térítendő működési támogatás nyújtásáról a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére
136/2022.(XII.14.) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
135/2022.(XII.14.) A Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának véleményezéséről
134/2022.(XII.14.) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
133/2022.(XII.14.) Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról
132/2022.(XII.14.) Hadobás Pál Művelődési Központ és Könyvtár működését érintő veszélyhelyzeti szabályokról, minimális nyitvatartási idő meghatározásáról
131/2022.(XII.14.) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról
130/2022.(XII.14.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
129/2022.(XII.14.) Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról
128/2022.(XII.14.) Tájékoztató az ebrendészeti telep jövőbeni működtetéséről
127/2022.(XII.14.) Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról
126/2022.(XII.14.) Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
125/2022.(XII.14.) Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a társulás működéséről
124/2022.(XII.14.) Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról
123/2022.(XI.17.) Energiabeszerzésekhez kapcsolódó döntések meghozataláról
122/2022.(XI.17.) Igazgatási szünet elrendeléséről és veszélyhelyzeti szabályairól az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban
121/2022.(XI.17.) Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi, külterületi és zártkerti földterületek bérleti díjának megállapításáról
120/2022.(XI.17.) Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezeti állapot felmérésről
119/2022.(XI.17.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Belső Ellenőrzési Munkatervének jóváhagyásáról
118/2022.(XI.17.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról
117/2022.(XI.17.) Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal belső tagozódásának, létszámának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról
116/2022.(XI.17.) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról
115/2022.(XI.02.) Ingatlanvásárláshoz szükséges fedezet biztosításáról
114/2022.(XI.02.) Az Edelény I. és az V. számú felnőtt háziorvosi körzetekre kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról
113/2022.(XI.02.) „Az Edelény belterület 73 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről”
112/2022.(XI.02.) A Városi Sport- és Szabadidőközpont területén található 64×44 m műfüves labdarúgó pálya felújítására pályázat benyújtásáról szóló 81/2022.(VII.21.) határozat módosításáról
111/2022.(IX.29.) Villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról
110/2022.(IX.29.) Az Edelény zártkert 5541/V hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
109/2022.(IX.29.) Energiatakarékossági intézkedések meghozataláról
108/2022.(IX.29.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
107/2022.(IX.29.) A kóbor ebek számának csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről
106/2022.(IX.29.) TLA/NEPI2022/9 – Népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás iránti pályázat benyújtásáról
105/2022.(IX.29.) Az Edelény zártkert 4253 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
104/2022.(IX.29.) Az Edelény zártkert 4437 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
103/2022.(IX.29.) A TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00140 azonosító számú támogatási kérelem keretében megkötött függő hatályú kivitelezési szerződés megszüntetéséről
102/2022.(IX.29.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
101/2022.(IX.29.) Tájékoztató az Önkormányzat 2022. I. féléves gazdálkodásáról
100/2022.(IX.29.) Edelényi Szociális Szolgáltató Központnál 2022. október 1. napjától alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról
99/2022.(IX.29.) Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. nevelési év munkájáról
98/2022.(IX.29.) Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének módosításáról
97/2022.(IX.29.) Tájékoztatás Edelény város víziközműveinek állapotáról, valamint a víziközmű vagyon és a fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházásának szándékáról
96/2022.(VIII.30.) Ingatlanvásárláshoz szükséges döntések meghozataláról
95/2022.(VIII.30.) Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Vajda A Jövőért Egyesület részére
94/2022.(VIII.30.) Az Edelény belterület 764 hrsz. alatti ingatlan bontásának elrendeléséről és tulajdonosi hozzájárulás adásáról
93/2022.(VIII.30.) Az Edelény zártkert 4275 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
92/2022.(VIII.30.) Az Edelény belterület 730 hrsz.-ú ingatlan 3.960/240.000 arányú hányadát érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
91/2022.(VIII.30.) Lovasturisztikai megállópont üzemeltetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
90/2022.(VII.30.) XVI. Császtai búcsú megrendezéséhez fedezet biztosításáról
89/2022.(VII.30.) Az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatásáról
88/2022.(VIII.30.) Maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről
87/2022.(VIII.30.) Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról, valamint a víziközművek tulajdonjoga átadásának lehetőségéről
86/2022.(VII.30.) Edelény Város Településszerkezeti Tervéről
85/2022.(VIII.30.) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról
84/2022.(VII.21.) PARÁZS Tűzvédelmi Alapítvány támogatásáról
83/2022.(VII.21.) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői megbízásáról szóló 78/2022.(VII.06.) határozat módosításáról
82/2022.(VII.21.) Edelényi Kórházért Alapítvány támogatásáról
81/2022.(VII.21.) A Városi Sport- és Szabadidőközpont területén található 64×44 m műfüves labdarúgó pálya felújítására pályázat benyújtásáról
80/2022.(VII.06.) Az Edelény belterület 73 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
79/2022.(VII.06.) A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról
78/2022.(VII.06.) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői megbízásáról
77/2022.(VI.23.) Az Edelény belterület 73 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
76/2022.(VI.23.) Városi Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetben történő elfogadásáról
75/2022.(VI.23.) Az Edelény belterület 730 hrsz.-ú ingatlan 16.080/240.000 arányú hányadát érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
74/2022.(VI.23.) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról
73/2022.(VI.23.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
72/2022.(VI.23.) Edelény belterület 1193/7 hrsz-ú ingatlan területének rendezéséről
71/2022.(VI.23.) Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
70/2022.(VI.23.) Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámoló elfogadásáról
69/2022.(VI.23.) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának Módosításáról
68/2022.(VI.15.) Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról
67/2022.(VI.15.) Edelény Város Településrendezési Eszközei felülvizsgálata keretében kijelölésre került új beépítésre szánt területek jóváhagyásáról
66/2022.(VI.15.) Edelény Város Településrendezési Eszközei felülvizsgálatának véleményezési szakasza lezárásáról
65/2022.(V.30.) Az Edelény belterület 1485/12/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
64/2022.(V.30.) Villamosenergia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséhez szükséges döntések meghozataláról
63/2022.(V.30.) Az Edelény belterület 642 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának megvásárlásáról
62/2022.(V.30.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
61/2022.(V.30.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
60/2022.(V.30.) A 2021. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
59/2022.(V.30.) Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról
58/2022.(V.30.) A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról
57/2022.(V.30.) A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről
56/2022.(V.30.) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának Módosításáról
55/2022.(V.30.) Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről
54/2022.(V.30.) Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról
53/2022.(V.12.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés megvalósításához kiegészítő fedezet biztosításáról
52/2022.(V.12.) Hulladékgazdálkodási kötelezésről
51/2022.(V.12.) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői (óvodavezetői) munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
50/2022.(IV.12.) VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról
49/2022.(IV.12.) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének módosításáról
48/2022.(IV.12.) Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződéskötéshez szükséges fedezet biztosításáról
47/2022.(IV.12.) Új városi sport- és kulturális központ kormányzati támogatással történő megvalósításáról III.
46/2022.(III.24.) Az Edelény belterület 678/24/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
45/2022.(III.24.) Edelényi Futball Club-bal kötendő együttműködési megállapodásról
44/2022.(III.24.) Közösségek Háza épületében található helyiségekre vonatkozó használati szerződésekről
43/2022.(III.24.) ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodások jóváhagyásáról
42/2022.(III.24.) Az Edelény külterület 0360/24 hrsz.-ú anyagbánya értékesítésre történő meghirdetéséről
41/2022.(III.24.) Edelény Város Önkormányzatának 2022. évi összesített közbeszerzésének módosításáról
40/2022.(III.24.) Edelényi Szociális Szolgáltató Központnál 2022. április 1. napjától alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról
39/2022.(III.24.) Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről és az adóztatásról
38/2022.(III.24.) Beszámoló a Hadobás Pál Művelődési Központ Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2021. évi munkájáról
37/2022.(III.24.) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2022. évi munkatervének jóváhagyásáról
36/2022.(III.24.) Beszámoló a város közrend-és közbiztonságának helyzetéről
35/2022.(II.24.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
34/2022.(II.24.) TOP Plusz-3.3.2-21 kódszámú „helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyásáról
33/2022.(II.24.) TOP Plusz-1.1.1-21 kódszámú „helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyásáról
32/2022.(II.24.) Edelény Város Önkormányzatának 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
31/2022.(II.24.) Az I. számú gyermek háziorvosi praxis betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról
30/2022.(II.24.) VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról szóló 66/2021.(VII.02.) határozat módosításáról
29/2022.(II.24.) PWSA 20-Li C3
28/2022.(II.24.) Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról
27/2022.(II.24.) Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
26/2022.(II.24.) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának Módosításáról
25/2022.(II.24.) Helyi értéktár bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításáról, bizottsági tag megválasztásáról
24/2022.(II.24.) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői (óvodavezetői) munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
23/2022.(II.24.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
22/2022.(II.24.) A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról
21/2022.(II.24.) Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
20/2022.(II.24.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2021. évi bizottsági és polgármesteri döntésekről
19/2022.(II.24.) Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi munkájáról
18/2022.(II.24.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
17/2022.(II.23.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről szóló 10/2022. (II.3.) határozat módosításáról
16/2022.(II.3.) „Az Edelény belterület 66, valamint a Rudabánya belterület 514/4 és 514/5 hrsz.-ú ingatlanokat érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről”
15/2022.(II.3.) Az edelényi IV. számú felnőtt háziorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
14/2022.(II.3.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
13/2022.(II.3.) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének módosításáról
12/2022.(II.3.) Zártkerti ingatlan termőföld alapból történő kivonásáról
11/2022.(II.3.) Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz fedezet biztosításáról
10/2022.(II.3.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről
9/2022.(II.3.) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. által végzett közfeladatok 2022. évi ellátásához kapcsolódó döntések meghozataláról
8/2022.(I.6.) Fellebbezés elbírálásáról
7/2022.(I.6.) „Az Edelény zártkert 5405/13/L hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről”
6/2022.(I.6.) A TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című felhívás keretén belül Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések főtevékenységre támogatási kérelem benyújtásáról
5/2022.(I.6.) A TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című felhívás keretén belül Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése főtevékenységre támogatási kérelem benyújtásáról
4/2022.(I.6.) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi Járási Start Munkaprogramjának támogatásáról
3/2022.(I.6.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 2.
2/2022.(I.6.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 1.
1/2022.(I.6.) Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

 

2021
133/2021.(XII.16) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról
132/2021.(XII.16) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
131/2021.(XII.16) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének jóváhagyásáról
130/2021.(XII.16) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021. évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervének jóváhagyásáról
129/2021.(XII.16) illegális hulladéklerakó felszámolására vonatkozó kötelezésről
128/2021.(XII.16) Az iskolaorvosi feladatok ellátásáról
127/2021.(XII.16) Az egészségügyi alapellátás működési támogatásáról szóló 108/2021.(XI.18.) határozat módosításáról
126/2021.(XII.16) a Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának a véleményezéséről
125/2021.(XII.16) A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról
124/2021.(XII.16) Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról
123/2021.(XII.16) beszámoló a polgármester edelényi kistérség többcélú társulásában végzett munkájáról
122/2021.(XII.16) Beszámoló a települési szilárd hulladék gazdálkodással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a polgármester társulásban végzett munkájáról
121/2021.(XII.16) Víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv 2021. évre vonatkozó felújítási és pótlási tervrészének módosításáról
120/2021.(XII.16) Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról
119/2021.(XII.16) Vissza nem térítendő működési támogatás nyújtásáról a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére
118/2021.(XI.29) Az Edelény belterület 655/28/A hrsz.-ú ingatlan ½ tulajdoni hányadának megvásárlásáról
117/2021.(XI.29) Víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv 2021. évre vonatkozó felújítási és pótlási tervrészének módosításáról
116/2021.(XI.29) Országos Mentőszolgálat részére ingyenes helyiséghasználat biztosításáról
115/2021.(XI.29) Új városi sport- és kulturális központ kormányzati támogatással történő megvalósításáról II.
114/2021.(XI.29) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
113/2021.(XI.18) Raktárépület vagyonvédelmi rendszerének kiépítéséről
112/2021.(XI.18) Baptista Tevékeny Szeretet Misszió megkeresése

Új Esély Központ kialakításáról

111/2021.(XI.18) Edelény Város Önkormányzata és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. között fennálló bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
110/2021.(XI.18) VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tárgyú támogatói okirattól való elállásról
109/2021.(XI.18) Tulajdonosi és szándéknyilatkozat kiadásáról
108/2021.(XI.18)  Az egészségügyi alapellátás működési támogatásáról
107/2021.(XI.18) Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezeti állapot felmérésről
106/2021.(XI.18) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról
105/2021.(X.26) Kapitányságvezetői kinevezés véleményezéséről
104/2021.(X.20) Polgármester jutalmazásáról
103/2021.(X.20) Borsodi Tájház – Szathmáry-Horkay ház részleges felújítására (Népi Építészeti Program) pályázat benyújtásáról
102/2021.(X.20) A 87/2021. (IX. 16.) határozat módosításáról
101/2021.(X.20) Az Edelény zártkert 5455 hrsz.-ú ingatlanban fennálló önkormányzati tulajdonrész értékesítéséről
100/2021.(X.20) A 88/2021. (IX. 16) határozat visszavonásáról
99/2021.(X.20) Edelény Város Önkormányzatának 2021. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
98/2021.(IX.30) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának a módosításáról
97/2021.(IX.30) A 86/2021. (IX.16.) határozat módosításáról
96/2021.(IX.30) A Szent Miklós Görögkatolikus Sportegyesület támogatásáról
95/2021.(IX.30) Helyi közutak és járdák felújításának előkészítéséről
94/2021.(IX.30) Az Edelény belterület 678/24/A hrsz-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
93/2021.(IX.30) Vis maior támogatás igénylés benyújtásáról
92/2021.(IX.30) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
91/2021.(IX.16) Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről és az adóztatásról
90/2021.(IX.16) Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról
89/2021.(IX.16) Az Edelény belterület 713/1 hrsz.-ú és a közvetlen környezetében lévő önkormányzati telkeket érintő telekalakításról és telekrész értékesítéséről
88/2021.(IX.16) Az Edelény külterület 061/10 hrsz.-ú legelő megvásárlásáról
87/2021.(IX.16) Az Edelény belterület 730 hrsz.-ú beépítetlen terület értékesítésre történő meghirdetéséről
86/2021.(IX.16) Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
85/2021.(IX.16) Tájékoztató az Önkormányzat 2021. I. féléves gazdálkodásáról
84/2021.(IX.16) Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. nevelési év munkájáról
83/2021.(IX.16) Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról
82/2021.(IX.16) Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
81/2021.(VIII.25) Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
80/2021.(VIII.25) Edelény Város Technikai Tömegsport Egyesületének támogatásáról
79/2021.(VIII.25) Bakó Gyuláné óvodavezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről
78/2021.(VIII.25) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde pedagógiai programjának felülvizsgálatáról
77/2021.(VIII.25) Egészségügyi asszisztens alkalmazásáról
76/2021.(VII.28) Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések megvalósítására irányuló pályázat (ZP-1-2021) benyújtásáról
75/2021.(VII.28) Tájékoztatás civil szervezeteknek nyújtott támogatásokról
74/2021.(VII.28) A Magyar Rákellenes Liga Edelényi Szervezetének támogatásáról
73/2021.(VII.28) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi munkatervének jóváhagyásáról
72/2021.(VII.28) TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény igény benyújtásáról
71/2021.(VII.28) Új városi sport és kulturális központ kormányzati támogatással történő megvalósításáról
70/2021.(VII.02) Belterületi felépítményes ingatlan megvásárlásáról
69/2021.(VII.02) Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
68/2021.(VII.02) Közvilágítási lámpatestek cseréjéhez fedezet biztosításáról
67/2021.(VII.02) A TOP-3.2.1-16-bo1-2018-00140 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény igény benyújtásáról
66/2021.(VII.02) VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról
65/2021.(VII.02) Az Edelény zártkert 5572/2 hrsz.-ú út térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről
64/2021.(VII.02) A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések felülvizsgálatáról
63/2021.(VI.11) I. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyásáról
62/2021.(VI.11) Az Edelény belterület 58 hrsz.-ú, hősök tere 8/b. szám alatti lakóház értékesítéséről
61/2021.(VI.11) Az Edelény belterület 126/38/A/2 hrsz.-ú, Mátyás király út 19. fsz/2. szám alatti lakás értékesítéséről
60/2021.(VI.11) Az Edelény 74 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
59/2021.(VI.11) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással történő támogatási szerződés megkötéséről
58/2021.(VI.11) Oldalkinyúlású rézsűkasza és tartozékai értékesítéséből származó bevétel terhére gépek és eszközök beszerzéséről
57/2021.(V.31) ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás jóváhagyásáról
56/2021.(V.31) Az Edelény-Borsodi Református Egyházközség támogatásáról
55/2021.(V.31) Támogatás nyújtása az Edelényi rendőrkapitányság fogda épületében lévő fürdőhelyiség felújítására
54/2021.(V.31) Az Edelényi mátyás óvoda és bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
53/2021.(V.31) Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről
52/2021.(V.31) A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról
51/2021.(V.31) A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről
50/2021.(V.31) Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról
49/2021.(V.31) Beszámoló a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2020. évi munkájáról
48/2021.(V.31) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2021. évi munkatervének jóváhagyásáról
47/2021.(V.31) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
46/2021.(V.31) Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi munkájáról
45/2021.(V.31) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
44/2021.(V.31) A 2020. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
43/2021.(V.25) A 28/2021.(IV.08.) határozat 6. mellékletének a módosításáról
42/2021.(V.25) Borsod-Torna-Gömör Egyesület részére ingyenes helyiséghasználat biztosításáról
41/2021.(IV.30) Az Edelény 085, 5360, 5361/1 és 5571 hrsz.-ú ingatlanokat érintő vízvezetési szorgalmi jog alapításáról
40/2021.(IV.30) Az Edelény 73 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételéről
39/2021.(IV.30) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámának növeléséről
38/2021.(IV.30) Az 1. számú gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről
37/2021.(IV.20) Edelény, Borsodi út 2. szám alatti ingatlanrész Edelény Város Technikai és Tömegsport Egyesülete általi használatának jóváhagyásáról
36/2021.(IV.20) Az Edelény belterület 2069 hrsz.-ú közút térítésmentes állami tulajdonba adásáról
35/2021.(IV.15) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról
34/2021.(IV.08) A 22/2021.(II.23.) határozat módosításáról
33/2021.(IV.08) Működési célú támogatás nyújtása az Egy Esélyt Felelősen Vállalva alapítvány részére
32/2021.(IV.08) Csapadékcsatorna szakaszok térítésmentes átvételéről a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től
31/2021.(IV.08) Edelény, Antal György út 65. szám alatti (730 hrsz) ingatlanon található felépítmény (kolónia épület) bontásáról
30/2021.(IV.08) Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról
29/2021.(IV.08) II. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyásáról
28/2021.(IV.08) Háziorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosításáról
27/2021.(IV.08) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról
26/2021.(IV.08) A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról
25/2021.(III.16) Behajthatatlan követelések törléséről
24/2021.(II.23) Edelény belterület 1/131 hrsz.-ú Játszótér selejtezése
23/2021.(II.23) Az Edelényi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
22/2021.(II.23) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről
21/2021.(II.23) Az Edelény külterület 0242/4 hrsz.-ú szántó értékesítéséről
20/2021.(II.23) A 39/2010. (III.24.) határozat hatályon kívül helyezéséről
19/2021.(II.23) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
18/2021.(II.23) Edelény Város Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Tervének a felülvizsgálatáról szóló 36/2018.(III.29.) határozat módosításáról
17/2021.(II.23) Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
16/2021.(II.23) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. működéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról
15/2021.(II.23) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának Módosításáról
14/2021.(II.23) A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról
13/2021.(II.23) Edelény Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
12/2021.(I.31) Edelény Város Önkormányzatának 2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
11/2021.(I.26) TOP-2.1.3-16 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztését célzó támogatási kérelem benyújtásáról
10/2021.(I.26) Edelény Város Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatáról
9/2021.(I.26) Tájékoztatás a 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójáról
8/2021.(I.26) A 89/2020.(XI.30.) határozat módosításáról
7/2021.(I.26) Edelény külterület 0134/7 hrsz.-ú szántó értékesítéséről
6/2021.(I.18) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának Módosításáról
5/2021.(I.18) A 27. sz. főközlekedési úton tervezett körforgalom tanulmánytervéről
4/2021.(I.18) Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról
3/2021.(I.18) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására történő pályázat kiírásáról
2/2021.(I.18) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021 évi Járási Start Munkaprogramjának támogatásáról
1/2021.(I.18) A Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának a véleményezéséről