ITS projekt

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) projekt

Az ITS 2014 Konzorcium közreműködésével és a Belügyminisztérium támogatásával az ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, „Észak-Magyarországi Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében megkezdődött Edelény város 2014-2020-ra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése. A koncepció, illetve az ITS a települési problémákat komplexen kezelő, azokra együttesen reagáló dokumentumokként lehetővé teszik Edelény, mint járásszékhely település számára az átgondolt, tervszerű és tartamos fejlődést, mely a sikeres településfejlesztés záloga. Edelény város a partnerség elve mellett elköteleződve fontosnak tartja mind a tervezés, mind a megvalósítás, illetve a majdani felülvizsgálat során is a partnerség, mint horizontális alapelv érvényesítését. Ennek érdekében az önkormányzat ezen partnerségi felületen is tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot a tervezés megindulásáról, előrehaladásáról, közzéteszi az elkészülő, társadalmasításra szánt munkaanyagokat és elérhetővé teszi a véleményezés strukturált módját lehetővé tevő véleményező adatlapot.