Hatályban lévő fejlesztési tervek és szabályozási eszközök

 1. Edelény Város Gazdasági Programja 2014-2019

 2. Edelény Város Gazdasági Programja 2019-2024

 3. Edelény Város Integrált Városfejlesztési Stratégia

 4. Edelény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

 5. Edelény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó vizsgálata

 6. Edelény Város Településfejlesztési Koncepciója

 7. Helyi Építési Szabályzat

 8. Edelény belterület Szabályozási Terv

 9. Településszerkezeti terv

 10. Településszerkezeti leírás

 11. Edelény külterület Szabályozási Terv

 12. Településszerkezeti Terv módosítása (118/2014. határozat)

 13. Edelény Város Településképi arculati kézikönyve

 14. Edelény Város Településkép védelméről (1/2019. önk. rendelet)

  2022.10.01.-jén hatályba lépő településrendezési dokumentumok:

  1. Edelény Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 22/2022.(VIII.30.) önkormányzati rendelet
  2. Edelény Város Településszerkezeti Tervéről szóló 86/2022.(VIII.30) határozat