Kapcsolódó jogszabályok

Kapcsolódó jogszabályok

314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Képviselő-testületi határozat

A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai (Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2013.(VII.10.) határozatával elfogadva)