Lakossági tájékoztatás

Tisztelt Ingatlantulajdonosok/ Ingatlanhasználók!

 Ezúton tájékoztatom a Lévay és a környező utcák lakóit az alábbi kivitelezési munka megkezdéséről:

Munkálatok neve: Edelény város Lévay utca zvezeték rekonstrukciója

(Mátyás király út- Kenderföldi utcák közötti szakaszon)

A munkálatok tervezett kivitelezési ideje: 2018. május 17. 2018. július 18.

A kivitelezéssel a Lévay utcában található ivóvíz gerincvezeték rekonstrukcióját valósítjuk meg új gerinc- és csatlakozó vezetékek építésével.

A kivitelezési munkák közben – minimális átkötési időket figyelembe véve – az ivóvíz biztosítása folyamato s lesz az erre a célra kiépített ideiglenes vezetékről. Kérjük a közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy az ingatl anra történő bejutást a kivitelezőnek engedélyezzék és segítsék elő a vízmérő aknáig.

A kivitelezés időtartama alatt az utcában a gépjármű forgalom időszakosan akadályoztatva lesz munkaidőben, amiért szíves megértésüket és türelmüket kérjük. Az ingatlanokra való bejutás a lakosság részérefolyamatosan biztosításra kerül.

A munkavégzéssel járó munkagödrök és munkaárkok környezetében, kérem fokozott óvatossággal közlekedjenek.

Amennyiben munkaidőn kívül a munkagödrök lehatárolásainál rongálását (védőkorlát, védőszalag elmozdulása – elborulása) észlelnek, illetve egyéb bejelentés esetén, kérem szíves tájékoztatásukat az alábbiakban megadott elérhetőségen:

Kivitelező cég:  Borsod-Bau 2000 Kft

3780 Edelény, Tompa Mihály út 0345/33 hrsz. bau2000@freemail.hu

Helyszíni  kapcsolattartó:  Filkóházi Nándor

Tel.:  +36/20/320-5560

Együttműködésüket és megértésüket előre is köszönöm!