Látnivalók

L’Huillier-Coburg kastély

A L’Huillier-Coburg kastélyépíttetője L’Huillier János Ferenc báró. Az ország barokk kastélyai közül a harmadik legnagyobb kastély. Felújítása és kiállításokkal történő berendezése két ütemben készült. Az első ütem átadására 2014-ben, a másodikra 2015-ben került sor. Megújult a parkja és a területet nyugati irányból körülölelő Holt-Bódva ág is. Emeleti szintjének hat szobáját rokokó freskókdíszítik, készítőjük Lieb Ferenc 1770-ben fejezte be a munkát.

www.edelenyikastelysziget.hu

Borsodi Földvár

A Borsodi Földvára történelmi Borsod vármegye első ispánsági központja, esperesi székhelye, a megye névadó vára. Területén 1987-1999 között folyt régészeti feltárás. A feltárás a vár sáncainak kutatásával kezdődött. Ennek elsődleges célja az volt, hogy megállapítsa a vár építésének pontos idejét, és tisztázza a sánc szerkezetét.A földvár feltárása tette világossá, hogy az ispáni várak nem faszerkezettel erősített földsáncok, ahogyan korábban vélték, hanem éppen fordítva, egy szintig földdel feltöltött favárak voltak. Bizonyos, hogy a faszerkezet külső oldalát nem takarták be földdel, hiszen akkor nem tudtak volna olyan meredek földrézsűt kialakítani, amely idővel ne vált volna lóval, vagy gyalogszerrel megmászhatóvá, azaz védhetetlenné. Mivel a gerendavárfal igen gyúlékony, a külső oldalát agyaggal tapasztották be.A Borsodi Földvár feltárása rendkívül jelentős, mert itt nemcsak a sáncok átvágására, hanem a várbelső teljes feltárására, valamint a sáncokon kívül álló templom és temető megkutatására is lehetőség nyílt.

 

Borsodi Tájház

A Borsodi Tájház három épülete az edelényi népi építészet kevés fennmaradt emlékének reprezentánsa a 20. század elejéről. Azon épületek közé tartoznak, melyek elkerülték a 20. század közepétől jelenlévő uniformizált építészeti átalakításokat. Csűrjében és udvarán rendszeresen tartanak kulturális és gasztronómiai rendezvényeket. A Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre rendszeresen süt kenyeret, lángost, pogácsát, kalácsot a tájház kemencéiben

http://www.emkkm.hu/tajhaz/


Római katolikus templom

Az 1905-ben épült római katolikus templom nem műemléki értékével hívja fel magára a figyelmet, hanem azzal, hogy ez Magyarország első Erzsébet Királyné Fogadalmi Temploma. Az ország Sziszit gyászolta, amikor az edelényi római katolikus hívek elhatározták, hogy új templomot építenek, ezért döntöttek úgy, hogy az Ő emlékére építik templomukat. I. Ferenc József császár és királya felesége emlékére épített templomnak tűzzománc berakásos ezüst kelyhet és ezüst paténát

adományozott

 

 

 

 

Belvárosi református öregtemplom

A belvárosi református öregtemplom az 1330-as években épült gótikus stílusban a Boldogságos Szűz tiszteletére. A reformáció hamar elterjedt a vidéken, és már1580-ban a reformátusok birtokában volt. Fagalériás harangtornya 1696-ban épült a hajó nyugati oldalához, mellyel majdnem azonos szélességű. A tíz méter magas hajóban festett, egyszerű, kazettás famennyezet van. A hajó déli oldalán, a két mérműves ablak között gótikus, kőből faragott főkapu, a korai gótikus főkapuk egyik legszebbike látható. A templom a magyarországi gótika egyik jeles emléke

 

 

Borsodi református templom

A késő barokk stílusú borsodi református templom1791-ben épült, a Borsodi Földvárral azonos dombon, de annak egykori sáncain kívül áll. Famennyezete 1792-ben készült, 100 táblából áll, váltakozva kék és rózsaszín alapszínen két-két világoskék virágos mintázattal. A famennyezet, a két tájképes karzat, az öt padelő és a szószék kvalitásos munka. Az 1791-ben készült, szép népi faragású szószék-koronája a térségben a legszebbek közé tartozik. A templom helyén állt a 11. századi plébánia templom, amely a köznép hitéletét szolgálta. Északi oldalánál tárták fel a 11-13. század között használt temetőt.

 

 

 

Görög katolikus templom

A görögkatolikus templom Török Ferenc tervei alapján épült 1983-ban. A görögkatolikus vallást gyakorló ruszinok a 18. század elején települtek be Kárpátaljáról a Bódva-völgy falvaiba, majd az 1960-as évektől a jobb munkalehetőséget nyújtó Edelénybe kezdtek beköltözni. A bizánci építészeti hagyományt követő templom hajója hatszög alaprajzú, famennyezetes, kívülről a környéken bányászott rakacai kővel borított, padlóját is csiszolt rakacai kővel borították.