November 26-áig beadhatóak a tüzelőanyag támogatás iránti kérelmek

A Képviselő-testület módosította szociális rendeletét, mely alapján november 26-áig még benyújthatóak a tüzelőtámogatás iránti kérelmek. A támogatás összegét is megemelte a testület! Akik már benyújtották kérelmüket, azon kérelmezők is a magasabb összegre lesznek jogosultak, de nem kell ismételten kérelmet benyújtaniuk!

A Kérelem IDE kattintva tölthető le.

 

Az Önkormányzat települési támogatás keretében – kérelemre – tüzelőanyag támogatást állapít meg azon kérelmezőnek, ahol a kérelmező, illetve a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

  1. a) egyedül élő esetén 475 % -át,
  2. b) két fős család esetén 400 %-át,
  3. c) három vagy többtagú család esetén 350%-át.

A támogatás összege:

  1. a) amennyiben kérelmező illetve a család egy főre eső jövedelme nem haladjameg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % – át, 30000 forint,
  2. b) amennyiben kérelmező illetve a család egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 251 %-a és 350 %-a között van, 25000 forint.

c) amennyiben a két fős család egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 351 %-a és 400 %-a között van, egyedül élő esetében 351 %-a és 475 %-a között van, 20000 forint.”