Pályázat – gyermek háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátására

Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52.) pályázatot ír ki Edelény I. számú gyermek háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátására.

Munkavégzés helye: 3780 Edelény, István király útja 65.

Ellátandó feladat:

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása,
– területi ellátási kötelezettséggel,
– vállalkozási formában,
– önkormányzattal kötött megbízási szerződés szerint.

Pályázati feltételek:

–  a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte,
–  szakmai alkalmassági orvosi vélemény,
–  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
–  képesítést igazoló okiratok másolata,
–  szakmai önéletrajz, motivációs levél,
–  Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
–  MOK-tagság igazolása,
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek,
–  nyilatkozat, arról, hogy a pályázó milyen összegért és milyen óraszámban vállalja a feladat ellátását.

 

A pályázat beadásának határideje: 2021.07.31.

 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Edelény Város Önkormányzat polgármestere bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül.

A megbízás kezdete: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően legkorábban 2021.09.01. napjától.

A pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Gyermek háziorvosi feladatok ellátása” megjelöléssel, cím: Edelény Város Önkormányzata, Molnár Oszkár polgármester, 3780 Edelény, István király útja 52.

Egyéb információ:

  •  felvilágosítás kérhető Szlifka Béla humán referenstől a (48)524-100-as telefonszámon.
  •  a polgármester fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat további közzétételének helye: Edelény város honlapja.

Molnár Oszkár
polgármester