Pályázati felhívás

 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal  pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 Edelény, István király útja 52.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Analitikus könyvelés, számlázás, pénzkezelési feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) 3/2015. Jegyzői Utasítás rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Középfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Mérlegképes könyvelői végzettség,

Államháztartási gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz

iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata

adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Vártás József nyújt, a 48/524-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3780 Edelény, István király útja 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja. A pályázatokat a jegyző a Pénzügyi Osztály vezetőjének a javaslatát kikérve bírálja el. Kinevezéshez a polgármester egyetértése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.