2021.02.23 Polgármesteri döntés előterjesztései

2021. február 23-ai döntéseihez

1. Edelény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 15.
2. Edelény Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 16.
3. Esély Otthon – „Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben” című projekt ösztönző támogatásairól szóló 18/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 17.
4. A vásárok és piacok rendjéről szóló 28/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 18.
5. A Vásárcsarnok üzemeltetési szabályzatának módosításáról 19.
6. Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának Módosításáról 20.
7. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. működéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról 21.
8. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 22.
9. Edelény Város Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Tervének a felülvizsgálatáról szóló 36/2018.(III.29.) határozat módosításáról 23.
10. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáró 24.
11. A 39/2010. (III.24.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről 25.
12. Az Edelény külterület 0242/4. hrsz-ú. szántó értékesítéséről 26.
13. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről 27.
14. Az Edelényi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 28.
15. Edelény belterület 1/131 hrsz-ú Játszótér selejtezése 29.

 

 

Edelény, 2021. február 16.
Molnár Oszkár
polgármester