2020.11.30 Polgármesteri döntés előterjesztései

 

2020.november.30-ai döntéseihez

1. Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgatói (magasabb vezető) állására benyújtott pályázatok elbírálásáról 101.
2. Edelény város közművelődési feladatainak ellátásáról 102.
3. Sportfejlesztési koncepció 2021-2024. jóváhagyásáról 103.
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról 104.
5. Kátyúzási feladatokhoz fedezet biztosításáról és vissza nem térítendő működési támogatás nyújtásáról a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére 105.
6. Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Vajda A Jövőért Egyesület részére 106.
7. A TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény igény benyújtásáról 107.
8. Iparterületi ingatlanok bérbeadásra történő meghirdetéséről 108.
9. Az Edelény Antal György út 65. szám alatti 730 hrsz.-ú ingatlan rehabilitációja érekében tett intézkedésről 109.
10. Borsodi Általános Iskola udvarán található 14 m x 26 m méretű grund futballpálya műfű burkolatának cseréjéről 110.

 

 

Edelény, 2020. november 25.
Molnár Oszkár
polgármester