2020.12.15 Polgármesteri döntés előterjesztései

 

2020.december.15-ei döntéseihez

1. Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezeti állapot felméréséről 111.
2. Beszámoló a települési szilárd hulladék gazdálkodással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a polgármester társulásban végzett munkájáról 112.
3. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról 113.
4. A talajterhelési díjról szóló 6/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 114.
5. Edelény Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséról szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 115.
6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról 116.
7. A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 117.
8. Az Edelény Antal György út 65. szám alatti 730 hrsz.-ú ingatlan rehabilitációja érekében szükséges további intézkedésről 118.
9. Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely engedélyezett létszámának emeléséről 119.
10. A vásárok és piacok rendjéről szóló 28/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 120.
11. A vásárcsarnok üzemeltetési szabályzatának módosításáról 121.
12. Közoktatási megállapodások módosításáról 122.
13. Edelényi Járás Egészterv 2021-2027. jóváhagyásáról 123.
14. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásban végzett munkájáról 124.

 

 

Edelény, 2020. december 11.
Molnár Oszkár
polgármester