Szabadtéri tűz megelőzése

A tavaszi szabadtéri tüzek időszakára való felkészülés jegyében ebben az évben is a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, az eddigiekhez hasonlóan kiemeltebb figyelmet fordít az ilyen esetek megelőzésére, illetve az olyan földtulajdonosok, és használók szankcionálására, akik legtöbbször gondatlanul ugyan, de hozzájárulnak a szabadtéri tüzek kialakulásához.

Fentiekre való tekintettel kérem, az alábbiakra fokozottan figyeljen és intézkedjen:

  1. A településén hívja fel a figyelmet a szabadtéri tüzek megelőzésének fontosságára.
  2. A területek éghet6 anyagtól, száraz fütől mentesen tartására.
  3. A helyi kezelésű utak környezetének tisztán tartására.
  4. A 259/2011,(XII.7.) Korm. Rendeletben foglalt súlyosabb szankciókra.
  5. A hulladékszállítás hiányosságai miatt keletkező tüzek következményeire, ahol nem megoldott, ott javasolja a kert hulladék elszállításának megoldását.
  6. A közmunkások, mezőőri szolgálat, polgárőrség alkalmazására azoknak a területeknek a fokozott megfigyelésére, ahol az előző években is keletkeztek tüzek (figyelőszolgálat felállítása).
  7. Közmunkások alkalmazásával a területek megtisztítására.
  8. A tűzgyújtással kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotásával, ha már érvényben van ilyen rendelet, akkor annak a lakossággal történő megismertetésére és betaitatására, Amennyiben az elmúlt időszakban készült, vagy a meglévő módosításra került, akkor kérem annak megküldését Hatóságom részére tájékoztatás céljából.

Környezetünk védelmi mindannyiunk érdeke!