Szociális ellátás

Intézményi szociális ellátás

Minden település köteles gondoskodni a szociálisan rászoruló emberekről. Az ellátás területén kiemelkedő szerepet tölt be az intézményes keretek között folyó szociális ellátás.

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ

Intézményvezető: Horváthné Ipacs Katalin
Intézmény székhelye: 3780 Edelény, Árpád út 29.
Intézmény telephelye: 3780 Edelény, István király útja 58.
Telefon: 48/525-142
48/778-101
48/778-102
Honlap: https://idosekotthona.aranyoldalak.hu
E-mail: szocotthon@edszszk.hu

Alapító Okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Szakmai Program

Heti étlapok

Szolgáltatások:
  • étkeztetés
  • házi segítségnyújtás
  • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  • idősek klubja
  • idősek otthona
  • családsegítés
  • gyermekjóléti szolgálat
  • otthoni szakápolás

Edelényi Fogyatékosok Otthona

 

Szervezeti egység vezető: Losoncné Kun Tímea
Intézmény címe: 3780 Edelény, Szent Márton út 2.
Telefon: 48/524-010, 48/424-019
Fax: 48/525-012
E-mail: fogyoedeleny@t-online.hu
Az intézmény alaptevékenysége:
A 18 éven felüli, azon súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos személyek teljes körű ellátása, ápolása, gondozása, terápiás célú foglalkoztatása, akiknek ellátására csak intézményi keretek között van lehetőség.
Férőhelyek száma: 200 férőhely

Azon 16 év feletti fogyatékos személyek lakóotthoni ellátása, akik önellátásra legalább részben képesek, folyamatos, tartós ápolást, felügyeletet nem igényelnek, a költségek viseléséhez elégséges jövedelemmel rendelkeznek.
Férőhelyek száma: 12 férőhely

 

Gézengúz Biztos Kezdet Gyerekház

Intézményvezető:  Gondos Judit
Intézmény címe: 3780 Edelény, Bányász út 2.
Telefon: 48/341-098
Honlap:
E-mail: