Tájékoztató fórum

„Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben”

EFOP-1.2.11-16-2017-00040

 A vidéki fiatalok (elsősorban a kisebb településeken élő fiatalok) lehetőségeiket tekintve az élet számos területén hátránnyal indulnak. Egy falusi/vidéki fiatal kedvezőtlenebb helyzetben van, mint egy nagyobb településen élő. Ebből adódóan magas az elvándorlás a vidéki fiatalok körében, amely a vidéki térségek egy részének elöregedéséhez, szociokulturális közegének romlásához vezet. Ugyancsak kiemelkedő tényezője a fiatalok elvándorlásának a munkalehetőségek szűkössége, ezáltal az önálló lakhatás megteremtése is nehézkes.

Célcsoport a városunkat lakóhelyként választani szándékozó 18-35 éves fiatalok (beleértve ezekről a településekről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a letelepülő fiatalokat).

Városunkban olyan fejlesztéseket kívánunk megvalósítani, amelynek köszönhetően mérséklődhetne vagy meg állna a 18-35 éves korosztály lakosságszámának csökkenése. A fiatalok lakhatási körülményei javulnának a településen a kedvezményes, önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által. Helyi lehetőségekre épülő (ön)foglalkoztatást célzó programok valósulnának meg, hogy helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök támogatása révén maradjanak helyben a fiatalok.

A projekt részletesebb megismerése érdekében sok szeretettel várom Tájékoztató Fórumunkra.

Helyszín: Edelény Város Önkormányzatának Díszterme

(3780 Edelény, István király útja 52.)

Időpont: 2018. március 9-én, 13.00

 

Molnár Oszkár
polgármester