Felhívás versenytárgyalásra

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező, Edelény belterület 1169/A/41hrsz-ú, természetben Borsodi út 2. szám alatt található, 182 m2 alapterületű üzlethelyiséget.

A tárgyaláson bárki részt vehet, aki Edelény Város Önkormányzata letéti számlájára (12037805-00113009-01100000) legkésőbb 2016. október 25-én 11:00 óráig letétbe helyez 3.276.000,-Ft (azaz Hárommillió-kettőszázhetvenhatezer forint) licitálási biztosítékot, amely a nyertes pályázónál a vételárba beleszámít. Az ingatlan tulajdonjogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egyösszegű megfizetését.

Kikiáltási ár: 32.760.000,-Ft (azaz Harminckettőmillió-hétszázhatvanezer forint)

Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz Harmincezer forint)

Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja: 2016.október 13 – 24. napjain, hétköznapokon.

 Licittárgyalás időpontja: 2016. október 25. (kedd) 11:00 óra.

 Helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme (Edelény, István király útja 52.)

A versenytárgyalást a jegyző vezeti.

Az ingatlanra vonatkozóan határozatlan időre megkötött bérleti szerződés van érvényben, amely 2017. május 10. napjáig nem mondható fel, ezt követően csak egy év felmondási idő biztosításával.

Az 1993. évi LXXVIII. törvény 58.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a bérlőt elővásárlási jog illeti meg.

A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a bérlővel fennálló bérleti szerződésben az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a bérbeadó helyébe lép.

Az adásvételi szerződésben az új tulajdonosnak vállalnia kell az 1169/A/41hrsz-ú ingatlanban önálló fűtési rendszer kialakítását legkésőbb 2017.08.31. napjáig.

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző, Tel: 48/524-100/123 mellék (Edelényi Közös Önkormányzati hivatal, Pénzügyi Osztály, 3780 Edelény, István király útja 52.)

Felhívás versenytárgyalásra

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező, Edelény belterület 1174/12/A/7 hrsz-ú, Borsodi út 4. 2/2. szám alatt található, 67 m2 területű, kettő és fél szobás, felújításra szoruló lakást.

A pályázaton bárki részt vehet, aki az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában legkésőbb 2016. október 25-én 9.00 óráig letétbe helyez 620.000,-Ft (azaz: Hatszázhúszezer forint) licitálási biztosítékot, amely a nyertes pályázónál a vételárba beszámít. Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egy összegben történő megfizetését.

Kikiáltási ár: 6.200.000,-Ft (azaz: Hatmillió-kettőszázezerforint)

Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint)

Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja: 2016.október 13 – 24. napjain, hétköznapokon.

Licittárgyalás időpontja: 2016. október 25-én 9.00 óra.

Helye:       Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme (Edelény, István király u. 52.)

A versenytárgyalást a jegyző vezeti.

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző (tel: 48/524-100/123 mellék, Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Osztály, 3780 Edelény, István király útja 52.)