Tájékoztató a hulladékudvar használatáról

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén található hulladékudvarokat a szolgáltatási területünk valamennyi lakossági felhasználója Igénybe veheti az alábbi feltételekkel:

A BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK KÖRE

 A háztartásban keletkező

Nem veszélyes hulladékok

 építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, kerámia, beton, föld és kövek, illetve ezek keveréke);

  • termékként tovább nem használható gumiabroncsok; papír és karton, üveg, műanyag-flakon, fólia;
  • zöldhulladék: nyesedék, gallyak, fa, lombok, egyéb fahulladékok;
  • nagydarabos hulladékok (bútorok, nagyméretű felújítás után megmaradó lomok, háztartási tárgyak és berendezések pl. mOanyagkád, kézmosó, elhasznált konyhai eszközök);
  • elektromos és elektronikai hulladékok (hOtő, tévé, rádió, kis méretű háztartási készülékek);
  • fémek és fém csomagolási hulladékok (alumínium doboz, sárga- és vörösréz, vas és acél stb.); sütőolaj.

Veszélyes hulladékok

szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel együtt, használt motorolajok, azok csomagolásai, növényvédőszer-maradékok, fénycső és Izzó.

A HULLADÉKUDVAR IGÉNYBEVÉTELÉNEK A FELTÉTELEI:

 A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakossági ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját és személyi igazolványát, valamint az esedékes közszolgáltatási díjnak a Koordináló Szerv felé történő megfizetését igazoló bizonylat másolatát a hulladékátvevőnek bemutatni.

Kérjük, hogy a fenti igazolványokat magukkal hozni szíveskedjenek, az igazolványok hiányában, – a hatályos jogszabályok előírásai értelmében – az átvételt meg kell tagadnunk.

A hulladékok elhelyezése díjtalan.

BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE:

 A hulladékudvarban ingatlanonként

negyedévente 250 kg nem veszélyes hulladék, évente 100 kg veszélyes hulladék helyezhető el.

A mennyiségi korlátozás alól kivételt képeznek az elkülönítetten gyűjtött csomagolási  (papír, karton, PET palack és PE fólia, valamint üveg- és fémhulladékok), melyekből korlátlan mennyiség adható át a hulladékudvarban.

A magánszemélyeknek kötelessége a hulladékokat a (hulladékudvarokban található mérlegekkel)

mérlegelhető formában (bezsákolva, kötegelve, stb.) beszállítani a hulladékudvarokba.

A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén az alábbi helyeken és nyitvatartási időben állnak hulladékudvaraink a lakosság rendelkezésére:

Edelény   050/3. hrsz

Kedd, Péntek: 8.00 -16.00

Kazincbarcika   175/3,hrsz

 Kedd, Csütörtök, Szombat: 8.00 – 16.00

Ezúton kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a településükhöz legközelebb eső hulladékudvart vegyék igénybe.

A hulladékudvarok használatának szabályairól, nyitva tartásáról honlapunkon a www.bmhnonprofit.hu weboldalon is tájékozódhatnak