Tájékoztató az Adó és érték bizonyítvány kiállítási kérelem kitöltéséhez

Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Az ügy rövid leírása

A jegyző külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt. Ezen külön jogszabályi rendelkezések a következők:

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény. 140. § (1) bekezdés,

– a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdés,

– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pont, 78. § (1) bekezdés ac) pont;

– a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21/A. § (9) bekezdés b) pont,

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vagyonvizsgálathoz kapcsolódó része.

A bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott, úgyszintén a hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes, a fiatalok otthonteremtési támogatásának igénylése céljából kiállított adó- és értékbizonyítvány után ingatlanonként 4.000 Ft illetéket kell fizetni.

Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítvány tartalmazza

– az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait,

– az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá

– az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

 

A jegyző az adó- és értékbizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül adja ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra: Abod, Edelény és Damak települések tekintetében az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző az illetékes.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ingatlan, valamint a kérelmező pontos adatai, továbbá meg kell jelölni a felhasználás célját.

Milyen iratok szükségesek?

Csatolandó dokumentumok:

– az ingatlan adás-vételi szerződésének eredeti, hiteles példánya,
– nem személyes eljárás esetén meghatalmazás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

  • 4000 Ft eljárási illeték az elsőfokú adóhatóság illetékbevételi számlájára kell befizetni készpénzátutalási megbízás vagy átutalás

Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

A bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott, úgyszintén a hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes, a fiatalok otthonteremtési támogatásának igénylése céljából kiállított adó- és értékbizonyítvány után ingatlanonként 4.000 Ft illetéket kell fizetni.

Hol intézhetem el?

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal – 3780 Edelény, István király úja 52.

Elektronikus úton: http://edeleny.hu/tajekoztato-elektronikus-ugyintezesrol/

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Tekintve, hogy hatósági bizonyítvány, önálló fellebbezésnek nincs helye.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen adatokat tartalmaz az adó- és értékbizonyítvány?

– Az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait,

– az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá

– az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Milyen eljárásokkal összefüggésben illetékmentes az adó- és értékbizonyítvány kiállítása?

A bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott, úgyszintén a hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes.

Mekkora az illeték mértéke, ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kér az ügyfél?

Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni

Mennyi idő múlva kapom meg az adó- és értékbizonyítványt? 8 napon belül.

Közvetlenül csak gyámhivatali eljáráshoz, valamint fiatalok otthonteremtési támogatása – az ún. szocpol átjegyzéshez kérik az ügyfelek az adó-és értékbizonyítványt. Egyéb esetekben (hagyatéki eljárás, végrehajtási eljárás) az illetékes jegyző vagy a bírósági végrehajtó kérheti az adó-és értékbizonyítvány kiállítását.

Fontosabb fogalmak

Hatósági bizonyítvány:

Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek és milyen bizonyítékok alapján adták ki.

A hatósági bizonyítvány tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni.

Vonatkozó jogszabályok

  • A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pont
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés; 33. § (2) bekezdés 2., 4., 6. 7., pont; 101. §; XIX. Melléklet;
  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) bekezdés;
  • A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés;
  • A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet 5. § (2) bekezdés;
  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) pont; 33. § (1) bekezdés; 83. §, (8) bekezdés; 99. § (1) bekezdés; 107. § (2) bekezdés.