Főoldal    Hírek    Dokumentumtár    Galéria    Bemutatkozó film    Adatbázis

 
 
Az Edelényi Kistérségi Többcélú Társulása, mint főpályázó, továbbá Edelény Város Önkormányzata, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal konzorciumi keretek között pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, melynek eredményeként 2017. június 1-én kezdődött a TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00009 azonosító számon „Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben” című pályázati projekt, közel egy éves előkészítő tevékenységet követően.

A konzorciumhoz 2018. március 27-én csatlakozott a Regionális Civil Központ Alapítvány

A projekt keretében 670 millió forint támogatást fordíthatnak a konzorciumi tagok arra, hogy a paktum keretében megvalósításra kerülő képzési, foglalkoztatási programok, illetve munkaerő-piaci szolgáltatások a foglalkoztatók elvárásainak megfelelően kerüljenek kidolgozásra és felhasználásra.

A projekt megvalósítási helyszíne az Edelény járás, mely a 290/2014-es (XI. 26.) kormányrendelet értelmében komplex programmal segítendő járás. A járás 45 településének népessége összesen 33 250 fő.

Projektadatok:

  • Kedvezményezett neve: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
  • Projektazonosító: TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00009
  • Projekt címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben
  • Támogatás összege: 670 000 000 Ft
  • Projektmegvalósítás kezdete: 2017.06.01.
  • Projektmegvalósítás tervezett befejezésének határideje: 2021.10.29.
  • Támogatás mértéke 100%


A projekt bemutatása

A projekt a Cserehát térségében, az edelényi járásban valósul meg a Megyei Kormányhivatallal konzorciumi együttműködésben,
az Edelény Város Önkormányzata, valamint a RECIK Alapítvány részvételével, Paktumiroda kialakításával, amely 45 települést, több mint 33 689 lakost foglal magába.

MI AZ AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM?

Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása,
az Edelény Város Önkormányzata, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal és a Regionális Civil Központ Alapítvánnyal közösen helyi szintű foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programot valósít meg, szorosan együttműködve a foglalkoztatási együttműködésben résztvevő partnerekkel, cégekkel, Önkormányzatokkal. A program eredményeként az együttműködő felek növelni kívánják az Edelényi Kistérség foglalkoztatási szintjét és elősegíteni a térség gazdaságának fejlődését.
A projekt keretében a foglalkoztatás területén érintett partnerek széleskörű együttműködése létrehozta azt az egyeztető fórumot (foglalkoztatási paktumot), mely a munkaerő-piaci szereplők hatékony együttműködésén keresztül elősegíti a foglalkoztatási színvonal emelkedését. A siker érdekében a munkaerő-piaci folyamatokban részt vevő vállalkozások, civil szervezetek, képző intézmények és érdekképviseletek is a foglalkoztatási partnerség aktív tagjai.

PAKTUMOK A FOGLALKOZTATÁSÉRT

A foglalkoztatási paktumok helyi partnerségen alapulnak. A paktumok alapfilozófiája, hogy a térség minden munkaerő-piaci releváns szereplőjének össze kell fogni a munkanélküliség leküzdésére. A foglalkoztatási paktumokat az különbözteti meg az egyéb partnerségektől, hogy ez az összefogás a munkanélküliség csökkentését, a foglalkoztatási színvonal emelését közvetlenül kell, hogy szolgálja. A partnerség nyitott minden szereplő számára. A nyitottság önkéntességet jelent, valamint az együttműködés keretében folyó munka nyilvánosságát is. A helyi partnerséghez bármikor lehet csatlakozni, aki elfogadja ennek alapvető céljait. A foglalkoztatási partnerségben minden szereplő fontos, véleményét, javaslatait be kell építeni a közös munkába. A paktum átfogó célja, hogy a közép-borsodi térség munkaerő-piaci egyensúlyát megteremtse. Az egyensúly akkor áll fenn, ha a munkát keresők belátható időn belül számukra elfogadható munkához jutnak, és a térségben lévő, illetve a jövőben érkező foglalkoztatók számára megfelelő munkaerő érhető el.

A projektben meghatározott egyes célkitűzések kapcsán a programba vonás szempontjából kiemelt célcsoportként tekintünk:

·         az alacsony iskolai végzettségűekre

·         a 25 év alatti fiatalokra, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresőkre

·         az 50 év felettiekre

·         a GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérőkre, vagy a legalább egy gyermeket

·         egyedül nevelő felnőttekre

·         a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőkre

·         a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettekre

·         a megváltozott munkaképességű személyekre

·         a roma nemzetiséghez tartozó személyekre

·         a Közmunka Programba bevont személyekre.

 

A projekt keretében 290 fő részesül képzésben. További legalább 145 fő támogatott foglalkoztatásban részesül, akik közül 90 fő munkatapasztalat-szerzési támogatást, 50 fő bértámogatást, 5 fő pedig vállalkozóvá válást elősegítő támogatást kap majd. Így összesen 440 (a megyei ITP-ben szereplő 4 988 fő 8,8%-a) fő jelenti a közvetlen célcsoporttagok azon körét, akik valamilyen szolgáltatásban, képzésben vagy támogatott foglalkoztatásban részesülnek.

A paktum működését Paktumszervezet irányítja, mely 16 tagból áll:

 

megvalósító konzorcium:

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Edelény Város Önkormányzata

Regionális Civil Központ Alapítvány

 

megyei partnerek:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

 

önkormányzatok:

Boldva Község Önkormányzata

Perkupa Község Önkormányzata

Szendrő Város Önkormányzata

Szögliget Község Önkormányzata

Ziliz Község Önkormányzata

 

térségi vállalkozások:

Fedrid Építőipari és Szolgáltató Kft.

KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft.

Trixon-B Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

 

térségi civil szervezetek:

Bhim Rao Egyesület

Észak-magyarországi Ökológiai Partnerség Alapítvány

 

Kapcsolat:

Edelényi Gazdaságfejlesztési- és Foglalkoztatási Paktum

paktumedeleny.hu

 

3780 Edelény, Bányász út 2.