Polgármesteri indítvány alapján a napirend kiegészül a 10. , 11. és 12. sorszámú előterjesztésekkel!

A 4. sorszámú előterjesztés ismételten feltöltésre került a hiányzó adatok kiegészítése miatt!

 

 

M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a,

 valamint Edelény Város Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 17/2014.(XII.17.)

 önkormányzati rendelet 12.§ (1) pontja alapján

 

2016. január 21-én (csütörtökön) 16:00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza Díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

 

      Feltöltés időpontja

1./         

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

1.    

2016.01.18 17:00

2./         

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról

Előadó: polgármester

2.    

2016.01.18 17:00

3./         

KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról és szindikátusi szerződés felülvizsgálatáról

Előadó: polgármester

3.    

2016.01.18 17:00

4./         

Tanuszoda építéséhez kapcsolódó együttműködési megállapodás jóváhagyásáról és hitelfelvételi eljárás megindításáról

Előadó: polgármester

4.    

2016.01.18 17:00

5./         

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására történő pályázat kiírásáról

Előadó: polgármester             

5.    

2016.01.18 17:00

6./         

Az Edelény belterület 875/1 hrsz-ú, Tóth Árpád út 8. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

Előadó: polgármester

6.    

2016.01.18 17:00

7./         

Bűnmegelőzési projektek megvalósítását célzó pályázat lebonyolításához többlet önerő biztosításáról

Előadó: polgármester

7.    

2016.01.18 17:00

8./         

”Emléktáblák kihelyezésének támogatása” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

8.    

2016.01.18 17:00

9./         

II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról

Előadó: polgármester

9.    

2016.01.18 17:00

10./

A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról

Előadó: polgármester

10.  

2016.01.20 13:15

11./

Az Edelény belterület 2078/3 és 2078/4 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes használatba adásáról

Előadó: polgármester

11.

2016.01.20 13:15
12./

A városi sporttelepen öltözködés lehetőségét biztosító mobil tároló kialakításáról

Előadó: polgármester

12.

2016.01.21 14:30
 

     

   E d e l é n y, 2016. január 18.

 

 

Molnár Oszkár

polgármester

 

 

   

 .