Polgármesteri indítvány alapján a napirend kiegészül a 35.sorszámú előterjesztéssel!

 

A 14., 15., 25., 30., 31. és 32. sorszámú előterjesztések feltöltésre kerület!

 

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2016. február 11-én (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

 

      Feltöltés időpontja

1./           

Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi munkájáról

Előadó: intézményvezető

13.         

2016.02.05 12:30

2./           

Beszámoló 2016. évben Edelény Város Önkormányzata által a Tomor-Lak KSE részére nyújtott pénzügyi támogatás felhasználásáról, és sportszakmai eredményekről

Előadó: polgármester

14.         

2016.02.09 8:00

 

3./           

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2015. évi bizottsági és polgármesteri döntésekről

Előadó: polgármester

15.         

2016.02.09 8:00

4./           

Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

16.         

2016.02.05 12:30

5./           

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előadó: polgármester

17.         

2016.02.05 12:30

6./           

Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Előadó: polgármester

18.         

2016.02.05 12:30

7./           

A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

19.         

2016.02.05 12:30

8./           

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Előadó: polgármester

20.         

2016.02.05 12:30

9./           

A helyi népszavazásról

Előadó: polgármester

21.         

2016.02.05 12:30

10./        

Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

Előadó: polgármester

22.         

2016.02.05 12:30

11./        

Edelény Város Önkormányzata 2016. évi Összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

Előadó: polgármester

23.         

2016.02.05 12:30

12./        

Járási Esélyteremtő Programterv elfogadásáról

Előadó: polgármester

24.         

2016.02.05 12:30

13./        

Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

25.         

2016.02.09 8:00

14./        

Nagy-Császta szőlőhegyre kiépítendő ivóvízvezeték tervezéséhez, és engedélyezéséhez fedezet biztosításáról

Előadó: polgármester

26.         

2016.02.05 12:30

15./        

Edelény, Borsodi út 2. szám alatti társasház alapító okiratának felülvizsgálatáról

Előadó: polgármester

27.         

2016.02.05 12:30

16./        

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére szóló pályázati kiírásáról

Előadó: polgármester

28.         

2016.02.05 12:30

17./        

Bölcsődei csoporthelyiség kialakításáról, bölcsődei csoport indításáról

Előadó: polgármester

29.         

2016.02.05 12:30

18./        

Az Edelény belterület 1/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előadó: polgármester

30.         

2016.02.08 15:00

19./        

Az Edelény belterület 1/8 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előadó: polgármester

31.         

2016.02.08 15:00

20./        

Az Edelény belterület 1/9 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előadó: polgármester

32.         

2016.02.08 15:00

21./        

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

33.         

2016.02.05 12:30

22./        

Bizottságok 2016. évi munkatervének ismertetéséről

Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előadó: polgármester

34.         

2016.02.05 12:30
23./

Az Edelényi Mentőállomás részleges felújításáról

Előadó: polgármester
35.    2016.02.09 14:30
   

 

E d e l é n y, 2016. február 05.

                                                                                                                   

Molnár Oszkár

polgármester