Polgármesteri indítvány alapján a napirend kiegészül a 40. sorszámú előterjesztéssel!

A 39. sorszámú előterjesztés feltöltésre került!

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint

Edelény Város Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 17/2014.(XII.17.)  önkormányzati rendelet 12.§ (1) pontja alapján

 

 

2016. február 29-én (hétfőn) 16:00 órára

 

 

rendkívüli ülésre összehívom

 

 

Az ülés helye: Városháza Díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

 

      Feltöltés időpontja

1./         

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

36.      

2016.02.25 15:30

2./         

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

37.      

2016.02.25 15:30

3./         

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

38.      

2016.02.25 15:30

4./         

Tanuszoda építéséhez kapcsolódó ivóvíz bekötővezeték kiépítéséről

Előadó: polgármester

39.      

2016.02.26 11:30

5./ 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

40.      

 

2016.02.29. 14:30
   

     

    E d e l é n y, 2016. február 24.

                                                                            

Molnár Oszkár

polgármester