M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2016. április 21-én (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Zárt ülés:

 

      Feltöltés időpontja

1./   

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról

Előadó: polgármester

62.      

2016.04.15 12:30

 

 

Nyílt ülés:

 

      Feltöltés időpontja

1./            

Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról

Előadó: polgármester

63.      

2016.04.15 12:30

2./            

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről

Előadó: intézményvezető

64.      

2016.04.15 12:30

3./            

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat működéséről

Előadó: jegyző

65.      

2016.04.15 12:30

4./            

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról

Előadó: polgármester

66.      

2016.04.15 12:30

5./            

Edelényi Művelődési Központ és Könyvtárnál alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról

Előadó: polgármester

67.      

2016.04.15 12:30

6./            

Edelény város közművelődési feladatairól és feltételeiről

Előadó: polgármester

68.      

2016.04.15 12:30

7./            

Edelény Város Közművelődési Stratégiája 2016-2020. elfogadásáról

Előadó: polgármester

69.      

2016.04.15 12:30

8./            

Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól

Előadó: polgármester

70.      

2016.04.15 12:30

9./            

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

Előadó: polgármester

71.      

2016.04.15 12:30

10./         

KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 az Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések című projekthez kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásáról

Előadó: polgármester

72.      

2016.04.15 12:30

11./         

TOP-1.1.3-15 kódszámú – Helyi gazdaságfejlesztés – tárgyú pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

73.      

2016.04.15 12:30

12./         

TOP-5.2.1-15 kódszámú – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – tárgyú pályázat benyújtásáról szóló  42/2016.(III.17.) határozat módosításáról

Előadó: polgármester

74.      

2016.04.15 12:30

13./         

Magyarország Kormányának VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére című felhívás alapján pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

75.      

2016.04.15 12:30

14./         

Az Edelény, Bányász út 2. szám alatti irodaépület helyiségeinek használatára kötött használati szerződések és megállapodások felülvizsgálatáról

Előadó: polgármester

76.      

2016.04.15 12:30

15./         

Edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

Előadó: polgármester

77.      

2016.04.15 12:30

16./         

Építési telekalakítás a Tompa Mihály és Hóvirág utcáknál

Előadó: polgármester

78.      

2016.04.15 12:30

17./         

Fejlesztési célú hitel felvételéhez kormányzati hozzájárulás kéréséről, és hitelszerződés tervezet jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

79.      

2016.04.15 12:30
   

E d e l é n y, 2016. április 14.

 

 

                                                                     Molnár Oszkár

                                                                                     polgármester