Polgármesteri indítvány alapján a napirend kiegészül a 129. sorszámú előterjesztéssel!

A 117. sorszámú előterjesztés a későbbek folyamán kerül feltöltésre!

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2016. június 30-án (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

      Feltöltés időpontja

1./             

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről

Előadó: polgármester

117.     

 

2./             

Az Edelény külterület 0230/14 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítésének szándékáról

Előadó: polgármester

118.     

2016.06.24 12:30

3./             

Edelény Város Településrendezési Tervének a mórosításáról

Előadó: polgármester

119.     

2016.06.24 12:30

4./             

Települési főépítész megbízásos jogviszonyban történő alkalmazásáról

Előadó: polgármester

120.     

2016.06.24 12:30

5./             

Az Edelény-Nagycsászta 5350 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásáról

Előadó: polgármester

121.     

2016.06.24 12:30

6./             

Edelényi Járási Hivatal Edelény, István király útja 52. számú ingatlanra vonatkozó üzemeltetési megállapodásáról

Előadó: polgármester

122.     

2016.06.24 12:30

7./             

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Előadó: polgármester

123.     

2016.06.24 12:30

8./             

Borsodi Általános Iskola informatikai tantermének áttelepítéséről

Előadó: polgármester

124.     

2016.06.24 12:30

9./             

Az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást út 23. szám alatti ingatlan értékesítésre történő meghirdetéséről

Előadó: polgármester

125.     

2016.06.24 12:30

10./          

KEHOP-5.4.1 kódszámú – Szemléletformálási programok megvalósítása – tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról

Előadó: polgármester

126.     

2016.06.24 12:30

11./          

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

127.     

2016.06.24 12:30
12./

Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról

Előadó: polgármester

 

129.   

2016.06.27 16:00

 

Zárt ülés:

1./   

Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

128.     

2016.06.24 12:30
   

E d e l é n y, 2016. június 24.

 

   

                                          Molnár Oszkár polgármester