Polgármesteri indítvány alapján a napirend kiegészült a 157. és 158. sorszámú előterjesztésekkel!

 

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2016. augusztus 31-én (szerdán) 15:30 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

N a p i r e n d:

 

Nyílt ülés:

      Feltöltés időpontja

1./             

Helyi foglalkoztatási együttműködések - TOP-5.1.2-15 - című felhívásra támogatási kérelem konzorciumi formában történő benyújtásáról.

Előadó: polgármester

154.    

2016.08.30 17:00

2./             

Lovarda építés tárgyában hozott 73/2016.(V.26.) határozat visszavonásáról és területértékesítési szándéknyilatkozat kiadásáról.

Előadó: polgármester

155.     

2016.08.30 17:00

3./             

Borsodi Általános Iskola eszközeinek visszavételéről és selejtezéséről.

Előadó: polgármester

156.     

2016.08.30 17:00
4./

Finkei temető ravatalozója előtti tér burkolásáról.

Előadó: polgármester

157.   

2016.08.31 13:00
5./

Hozzájáruló nyilatkozat kiadása konténeröltöző felállításához.

Előadó: polgármester

158.   

2016.08.31 13:00
   

E d e l é n y, 2016. augusztus 30.

 

                                                                   Molnár Oszkár   

                                                                    polgármester