Polgármesteri indítvány alapján a napirend kiegészül a 202. és a 203. sorszámú előterjesztéssel!

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2016. november 24-én (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

 

      Feltöltés időpontja

1./            

Körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről

Előadó: polgármester

186.  

2016.11.18. 11:45

2./            

Érv Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodások jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

187.  

2016.11.18. 11:45

3./            

Központi orvosi ügyelet működtetéséről

Előadó: polgármester

188.  

2016.11.18. 11:45

4./            

A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

189.  

2016.11.18. 11:45

5./            

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

190.  

2016.11.21. 14:45

6./            

Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezeti állapot felmérésről

Előadó: polgármester

191.  

2016.11.18. 11:45

7./            

Nagy-Császta szőlőhegyen létesítendő víztározó medence megépítéséhez szükséges területrész adományozásának elfogadásáról

Előadó: polgármester

192.  

2016.11.18. 11:45

8./            

Iskola-egészségügyi feladat ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

193.  

2016.11.18. 11:45

9./            

Köznevelési intézmények működtetési jogának átadásához kapcsolódó szerződések jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

194.  

 

10./         

Miskolci Egyházmegyével kötött megállapodások módosításáról

Előadó: polgármester

195.  

2016.11.18. 11:45

11./         

Edelény Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában zártkertként nyilvántartott ingatlanok  művelési ágának „művelés alól kivett terület”-ként történő átvezetéséről

Előadó: polgármester

196.  

2016.11.18. 11:45

12./         

Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázat (pályázati kiírás kódja:    BM-16-MA/MI) benyújtásáról

Előadó: polgármester

197.  

2016.11.18. 11:45

13./         

Az Edelény, Szentpéteri út 30. 1/8. szám alatti lakás értékesítéséről

Előadó: polgármester

198.  

2016.11.18. 11:45

14./         

Edelényi Görögkatolikus Parókiával történő telekcsere jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

199.  

2016.11.18. 11:45

15./         

KEHOP-2.2.1-15-2015-00042 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó módosított konzorciumi megállapodás elfogadásáról

Előadó: polgármester

200.  

2016.11.18. 11:45

16./         

A II. számú fogorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához való hozzájárulásról

Előadó: polgármester

201.  

2016.11.18. 11:45
17./

EFOP-3.3.2-16 kódszámú – Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért - tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról

Előadó: polgármester

202. 2016.11.22. 16:45
18./

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

 

203. 2016.11.23. 16:15

 

 

                                      E d e l é n y, 2016. november 18.

 

Molnár Oszkár

polgármester