Polgármesteri indítvány alapján a napirend kiegészül a 214. és 215. sorszámú előterjesztésekkel!

 

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2016. december 15-én (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

      Feltöltés időpontja

1./            

Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról

Előadó: polgármester

206.  

2016.12.09. 12:30

2./            

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: polgármester

207.  

2016.12.09. 12:30

3./            

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltéséről

Előadó: polgármester

208.  

2016.12.09. 12:30

4./            

Borsodi Általános Iskola eszközbeszerzéshez támogatás nyújtásáról a Kazincbarcikai Tankerületi Központ részére

Előadó: polgármester

209.  

2016.12.09. 12:30

5./            

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

210.  

2016.12.09. 12:30

6./            

Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról

Előadó: polgármester

211.  

2016.12.09. 12:30

7./            

Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról

Előadó: polgármester

212.  

2016.12.09. 12:30

8./            

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

213.  

2016.12.09. 12:30

9./   

Az Edelény belterület 1557 hrsz-ú, Borsodi út 143. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről Előadó: polgármester

214.

2016.12.13. 19:30

10./   

Miskolci Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés megkötéséről                               

Előadó: polgármester

215.

2016.12.13. 19:30

 

 

                                                   E d e l é n y, 2016. december 08.

 

Molnár Oszkár

polgármester