Polgármesteri indítvány alapján a napirend kiegészül a 45.sorszámú előterjesztéssel!

 

 

M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

45. §-a alapján

 

2017. március 7-én (kedd) 16:00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

      Feltöltés időpontja

1./           

A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

39.      

2017.03.03 11:45

2./           

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról

Előadó: polgármester

40.      

2017.03.03 11:45

3./           

EFOP-4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

Előadó: polgármester

41.      

2017.03.03 11:45

4./           

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal az Edelény, Borsodi út 26. és Bányász út 2. szám alatti ingatlanokra kötendő módosított üzemeltetési megállapodás jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

42.      

2017.03.03 11:45

5./           

Miskolci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításról

Előadó: polgármester

43.      

2017.03.03 11:45

6./           

Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről

Előadó: polgármester

44.      

2017.03.03 11:45

7./           

Vis maior pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

45.      

2017.03.06 16:00

 

 

                                                                     E d e l é n y, 2017. március 3.

 

 

Molnár Oszkár

polgármester