Az 51. sorszámú előterjesztés ismételten feltöltésre került a mellékletben történő változás miatt.

Polgármesteri indítvány alapján a napirend kiegészül a 64. sorszámú előterjesztéssel!

 

 

M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény           45. §-a alapján

 

2017. március 23-án (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

      Feltöltés időpontja

1./         

Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Rendőrkapitányság vezetője

46.    

2017.03.17 12:30

2./           

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadásáról

Előadó: polgármester

47.         

2017.03.20 18:30

3./           

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

48.         

 

4./           

Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2016. évi munkájáról

Előadó: intézményvezető

49.         

2017.03.17 12:30

5./           

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: intézményvezető

50.         

2017.03.17 12:30

6./           

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Alapító okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

51.         

2017.03.17 12:30

7./           

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról szóló határozat módosításáról

Előadó: polgármester

52.         

2017.03.17 12:30

8./           

Mezőőri szolgálat létrehozásáról

Előadó: polgármester

53.         

2017.03.17 12:30

9./           

Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről

Előadó: jegyző

54.         

2017.03.17 12:30

10./        

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

55.         

2017.03.17 12:30

11./        

A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról

Előadó: polgármester

56.         

2017.03.17 12:30

12./        

A településfejlesztési és településrendezési eszközök, valamint a településképvédelmével kapcsolatos dokumentumok készítése során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól

Előadó: polgármester

57.         

2017.03.17 12:30

13./        

A településrendezési tervek készítése során alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 139/2013. (VII.10.) határozat visszavonásáról

Előadó: polgármester

58.         

2017.03.17 12:30

14./        

EFOP-1.5.3-16-Humán szolgáltatások fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

Előadó: polgármester

59.         

2017.03.21 18:00

15./        

Testvérvárosi együttműködés létesítéséről az erdélyi Székelyhíd településsel és pályázat benyújtása személyes találkozó létrehozására

Előadó: polgármester

60.         

2017.03.20 15:30

16./        

Edelény Város Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról

Előadó: polgármester

61.         

2017.03.17 12:30

17./        

Vásárlási utalványok felhasználásának engedélyezéséről

Előadó: polgármester

62.         

2017.03.17 12:30

18./        

Városi sport- és szabadidő központ működtetéséről

Előadó: polgármester

63.         

2017.03.17 12:30
19./

A Művelődési Központ épületének tartószerkezeti javítására pénzügyi fedezet biztosításáról

Előadó: polgármester

64. 2017.03.20 18:30

 

 

                                                                     E d e l é n y, 2017. március 17.

 

 

Molnár Oszkár

polgármester