M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2017. május 25-én (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

      Feltöltés időpontja

1./           

Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről

Előadó: polgármester

82.  

2017.05.19 12:30

2./         

Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról

Előadó: ÉRV Zrt. vezérigazgatója

83.      

2017.05.19 12:30

3./           

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről                                   Melléklet

Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója

84.      

2017.05.23 17:30

4./           

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

Előadó: polgármester

85.  

2017.05.23 17:30

5./           

Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: polgármester

86.  

2017.05.19 12:30

6./           

A 2016. évi pénzmaradvány felhasználásáról

Előadó: polgármester

87.  

2017.05.19 12:30

7./           

Kitüntetések 2017. évi adományozásáról

Előadó: polgármester

88.  

2017.05.19 12:30

8./           

Szociális szövetkezet megalakításáról

Előadó: polgármester

89.  

2017.05.19 12:30

9./           

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról

Előadó: polgármester

90.  

2017.05.19 12:30

10./        

Edelény város Településrendezési Tervének módosításáról és a 23/2017. (II.16.) határozat visszavonásáról

Előadó: jegyző 

91.  

2017.05.19 12:30

11./        

Az Edelény belterület 1169/A/34 hrsz-u valamint az 1174/12/A/19 hrsz-u ingatlanok értékesítésre történő meghirdetéséről

Előadó: polgármester

92.  

2017.05.19 12:30

12./        

Edelény belterület 1193/6 hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére történő ingyenes tulajdonba adásáról

Előadó: polgármester

93.  

2017.05.19 12:30

13./        

“Büszkeségpont” pályázat csökkentett támogatási összeg következtében műszaki tartalom módosításáról

Előadó: polgármester

94.  

2017.05.19 12:30

14./        

Muzeális intézmények szakmai támogatására szóló pályázat (Kubinyi Ágoston Program) benyújtásáról

Előadó: polgármester

95.  

2017.05.19 12:30

15./        

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről

Előadó: polgármester

96.  

2017.05.19 12:30

Zárt ülés:

16./        

Önkormányzati képviselő méltatlanságáról

Előadó: polgármester

97.         

2017.05.19 12:30

 

 

 

 

                                                   E d e l é n y, 2017. május 19.

 

 

Molnár Oszkár

polgármester