Polgármesteri indítvány alapján a napirend kiegészül a 112. és a 113. sorszámú előterjesztéssel!

 

M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2017. június 22-én (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

      Feltöltés időpontja

1./           

ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

98.         

2017.06.19 15:00

2./           

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltéséről

Előadó: polgármester

99.         

2017.06.16 14:00

3./           

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről szóló 85/2017.(V.25.) határozat módosításáról

Előadó: polgármester

100.     

2017.06.16 14:00

4./           

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója ügyvezetői megbízásának megszüntetéséről, új ügyvezető igazgató megválasztásáról

Előadó: polgármester

101.     

2017.06.16 14:00

5./           

Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

102.     

2017.06.16 14:00

6./           

A sportról szóló 12/2005. (II.28.) Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előadó: polgármester

103.   

2017.06.16 14:00

7./           

A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

104.     

2017.06.16 14:00

8./           

Az Edelényi volt Fogyatékosok Otthonának átvételéről

Előadó: polgármester

105.     

2017.06.16 14:00

9./           

EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

Előadó: polgármester

106.     

2017.06.16 14:00

10./        

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról

Előadó: polgármester

107.     

2017.06.16 14:00

11./        

,,Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

108.     

2017.06.16 14:00

12./        

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Előadó: polgármester

109.     

2017.06.16 14:00

13./        

Együttműködési keret-megállapodás megkötése az Émász Hálózati Kft-vel 

Előadó: polgármester

110.     

2017.06.16 14:00

14./        

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

111.     

2017.06.16 14:00
15./

Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

Előadó: polgármester

112.   2017.06.19 15:00
16./

A vásártér környékén elhelyezkedő építési telkek értékesítésre történő meghirdetéséről

Előadó: polgármester

113.   2017.06.21. 12:00

 

 

                                                                    E d e l é n y, 2017. június 16.

 

 

Molnár Oszkár

polgármester